« Psal 29:2 Księga Psalmów 29:3 Psal 29:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(28:3) Głos boży nad wodami, Bog wielmnożstwa zagrzmiał jest, Gospo[spo]dzin na wodach wielikich.
2.PS.PUŁAWSKI(28:3) Głos boży nad wodami, Bog wielmostwa zagrzmiał, Gospodzin nad wielim wod.
3.WUJEK.1923Głos Pański nad wodami. Bóg majestatu zagrzmiał: Pan nad wodami wielkiemi.
4.GDAŃSKA.1881Głos Pański nad wodami; Bóg chwalebny wzbudza gromy, Pan nad wodami wielkiemi.
5.GDAŃSKA.2017Głos PANA nad wodami; zagrzmiał Bóg chwały, PAN nad wielkimi wodami.
6.PS.BYCZ.1854Głos Pana, nad wodami; Bóg chwały, grzmot-czyni; Pan, nad wodami wielkiemi.
7.GÖTZE.1937Głos Pański jest nad wodami, Bóg chwalebny wzbudza gromy, Pan nad wodami wielkiemi.
8.CYLKOWGłos Boży nad wodami; Pan chwały zagrzmiał, Bóg nad wodami wielkiemi.
9.KRUSZYŃSKIGłos Pański nad wodami! Bóg majestatu gromy wzbudza. Pan nad wodami wielkiemi.
10.ASZKENAZYGłos Jehowy nad wodami, zagrzmiał Bóg potęgi i chwały, Jehowa nad wody wieloma.
11.SZERUDAGłos Pana nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi.
12.TYSIĄCL.WYD1(28:3) Ponad wodami głos Pański! Zagrzmiał Bóg majestatu: Bóg ponad mnogimi wodami!
13.TYSIĄCL.WYD5Głos Pański ponad wodami, zagrzmiał Bóg majestatu, Pan ponad wodami niezmierzonymi!
14.BRYTYJKAGłos Pana nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi.
15.POZNAŃSKAGłos Jahwe rozbrzmiewa nad wodami, Bóg majestatu grzmi, Jahwe nad potężnymi wodami!
16.WARSZ.PRASKAGłos Pana unosi się nad wodami, to zagrzmiał (Pan chwały). Pan grzmi ponad wielkimi wodami.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Głos WIEKUISTEGO nad wodami; zagrzmiał Pan chwały, WIEKUISTY nad wielkimi wodami.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITGłos PANA rozległ się nad wodami, Zagrzmiał Bóg pełen chwały - PAN podniósł głos nad głębią wód nieprzebranych!
19.TOR.PRZ.2023Głos Jhwh nad wodami; zagrzmiał Bóg chwały, Jhwh nad wielkimi wodami.