« Psal 29:6 Księga Psalmów 29:7 Psal 29:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(28:7a) Głos boży rozkrawający płomień ogienny,
2.PS.PUŁAWSKI(28:7a) Głos boży rozkrawający płomień ogniowy,
3.WUJEK.1923Głos Pański rozmiatający płomień ognisty.
4.GDAŃSKA.1881Głos Pański krzesze płomień ognisty.
5.GDAŃSKA.2017Głos PANA krzesze płomienie ognia.
6.PS.BYCZ.1854Głos Pana, wycinającym płomienie ognia.
7.GÖTZE.1937Głos Pański krzesze płomienie ogniste;
8.CYLKOWGłos Boży krzesze płomienie ognia.
9.KRUSZYŃSKIGłos Pański wznieca płomienie.
10.ASZKENAZYGłos Jehowy roznieca płomienie ognia.
11.SZERUDAGłos Pana krzesze płomienie ogniste.
12.TYSIĄCL.WYD1(28:7) Głos Pana wznieca płomienie ognia,
13.TYSIĄCL.WYD5Głos Pana rozsiewa ogniste strzały,
14.BRYTYJKAGłos Pana krzesze płomienie ogniste.
15.POZNAŃSKAGłos Jahwe krzesze języki ogniste;
16.WARSZ.PRASKAGłos Pana rozrzuca ogniste strzały,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Głos BOGA krzesze płomienie ognia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITGłos PANA wznieca płomienie,
19.TOR.PRZ.2023Głos Jhwh rozłupuje strzałami ognia.