« Psal 29:8 Księga Psalmów 29:9 Psal 29:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(28:8) Głos boży gotujący jelenie i zjawi łomy a w kościele jego wszytcy mowić będą sławę.
2.PS.PUŁAWSKI(28:8) Głos boży gotującego jelenia i wzjawi puszcze a w kościele jego wszytcy rzeką sławę.
3.WUJEK.1923Głos Pański przygotujący łanie, i odkryje gęstwy: a w kościele jego wszyscy chwałę dadzą.
4.GDAŃSKA.1881Na głos Pański z bólem rodzą łanie, i odkrywają się lasy; ale w kościele swym opowiada wszystkę chwałę swoję.
5.GDAŃSKA.2017Głos PANA sprawia, że z bólem rodzą łanie i ogołacają się lasy, a w jego świątyni każdy opowiada o jego chwale.
6.PS.BYCZ.1854Głos Pana, rozwięzuje płód łaniom, i-z liści-obnaża lasy; lecz,-w-świątyni-Jego, każdy-Mu przyznawającym chwałę.
7.GÖTZE.1937Na głos Pański rodzą łanie i obnażają się lasy; a w świątyni Jego wszyscy oddają Mu cześć.
8.CYLKOWGłos Boży wstrząsa dęby, i ogołaca bory, a w przybytku Jego wszystko głosi chwałę.
9.KRUSZYŃSKIGłos Pański sprawia, że rodzą łanie, i ogołaca lasy, a w kościele swym wszystką swą chwałę opowiada.
10.ASZKENAZYGłos Jehowy pędzi wirem łanie do porodu i z listowia obnaża gęste lasy a w pałacu Swym On wszak cały tchnie chwalą.
11.SZERUDAGłos Pana sprawia, że łanie rodzą przedwcześnie i kozice są wypłoszone. Ale w świątyni Jego wszystko woła: Chwała!
12.TYSIĄCL.WYD1(28:9) Głos Pana wykręca dęby, korę z lasów zdziera: a w Jego świątyni wszyscy mówią: «Chwała!»
13.TYSIĄCL.WYD5Głos Pana sprawia bolesny poród kozic i ronienie owiec, a w Jego pałacu wszystko woła: Chwała!
14.BRYTYJKAGłos Pana wykorzenia dębyI obnaża lasy, A w świątyni jego wszystko woła: Chwała!
15.POZNAŃSKAGłos Jahwe wyrywa dęby i ogołaca lasy, a w Świątyni Jego wszyscy wołają: "Chwała!"
16.WARSZ.PRASKAGłos Pana dęby wyrywa z ziemi i całe lasy powala, a w Jego przybytku wszystko woła: Chwała!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Głos WIEKUISTEGO wstrząsa dęby i ogołaca bory, a w Jego Przybytku wszystko głosi chwałę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITGłos PANA łamie dęby I z liści ogołaca lasy, A w Jego świątyni wszystko woła: Chwała!
19.TOR.PRZ.2023Głos Jhwh sprawia, że z bólem rodzą łanie i obnażają się lasy, a w Jego świątyni wszystko woła: Chwała!