« Jan 18:25 Ewangelia Jana 18:26 Jan 18:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi jeden z niewolnikow Arcyoffiarnika przyrodzony będąc (onemu) którego odciął Piotr ucho: Nie ciebieli ja widz[i]ałem w ogrodzie znim?
2.WUJEK.1923Rzekł mu jeden z służebników najwyższego kapłana, powinowaty onego, którego Piotr uciął ucho: Zażem ja ciebie nie widział w ogrodzie z nim?
3.RAKOW.NTMówi jeden z sług przedniejszego Ofiarownika, powinowatym będąc onego, któremu był uciął Piotr ucho: Zażem ja ciebie nie widział w ogrodzie z nim?
4.GDAŃSKA.1881Rzekł mu niektóry z sług kapłana najwyższego, powinowaty onego, któremu był Piotr uciął ucho: Izażem ja ciebie nie widział w ogrodzie z nimi?
5.GDAŃSKA.2017Zapytał go jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho: Czyż nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie?
6.SZCZEPAŃSKIJeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzecze (doń): Czyż nie widziałem cię razem z Nim w ogrodzie?
7.MARIAWICIRzekł mu jeden ze sług najwyższego kapłana, powinowaty onego, któremu Piotr uciął ucho: Azażem ja ciebie nie widział z nim w Ogrójcu?
8.GRZYM1936A jeden ze służby arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr obciął ucho, rzekł do niego: Nie widziałem cię może z nim w ogrodzie?
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł mu jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr uciął był ucho: Czyż ja nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie?
10.DĄBR.GR.1961Powiada (wtedy) jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr uciął był ucho. Czyż nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie?
11.TYSIĄCL.WYD5Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: Czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie?
12.BRYTYJKARzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho: Czyż nie widziałem cię z nim w ogrodzie?
13.POZNAŃSKAMówi jeden z służby najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr obciął ucho. - Czy nie widziałem cię z Nim w ogrodzie?
14.WARSZ.PRASKAWtedy jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, powiedział: Czyż to nie ciebie właśnie widziałem razem z Nim w ogrodzie?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu któryś ze sług arcykapłana, będący krewnym tego, któremu Piotr uciął ucho: Czy ja cię nie zobaczyłem z nim w ogrodzie?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, zapytał: Czy nie ciebie widziałem z Nim w ogrodzie?
17.TOR.PRZ.Powiedział mu jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr obciął ucho: Czy ja nie widziałem ciebie z Nim w ogrodzie?