« Jan 18:34 Ewangelia Jana 18:35 Jan 18:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział Piłat: Coż. Czyli ja Judowin jestem? Naród twój i arcyoffiarnicy, wydali mi cię, coś uczynił?
2.WUJEK.1923Odpowiedział Piłat: Azażem ja jest Żyd? Naród twój i najwyżsi kapłani podali mi cię; coś uczynił?
3.RAKOW.NTOdpowiedział Piłat: Azażem ja Żyd jest? naród twój i przedniejszy Ofiarownicy podali cię mnie; Cóżeś uczynił?
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział Piłat: Azażem ja Żyd? Naród twój i przedniejsi kapłani podali mi cię; cóżeś wżdy uczynił?
5.GDAŃSKA.2017Piłat odpowiedział: Czy ja jestem Żydem? Twój naród i naczelni kapłani wydali mi ciebie. Cóż więc uczyniłeś?
6.SZCZEPAŃSKIPiłat odrzekł: Czyżem ja Żyd? - lud twój, i przedniejsi kapłani wydali Cię w ręce moje; cóżeś uczynił?
7.MARIAWICIOdpowiedział Piłat: Azażem ja Żyd? Naród twój i najwyżsi kapłani wydali mi cię: coś uczynił?
8.GRZYM1936Odpowiedział Piłat: Czyż ja jestem Żyd? Naród twój i kapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił?
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział Piłat: Czyż ja jestem Żydem? Naród twój i najwyżsi kapłani wydali mi ciebie. Cóżeś uczynił?
10.DĄBR.GR.1961A na to Piłat: Czyż ja jestem Żydem? Naród twój i najwyżsi kapłani wydali mi ciebie. Cóżeś uczynił?
11.TYSIĄCL.WYD5Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś?
12.BRYTYJKAOdpowiedział Piłat: Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie; co uczyniłeś?
13.POZNAŃSKAPiłat odrzekł: - Czy ja jestem Żydem?! Twój naród i najwyżsi kapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?
14.WARSZ.PRASKAI odrzekł Piłat: Czyż ja jestem Żydem? To przecież twój naród i twoi arcykapłani wydali mi Ciebie. Cóżeś Ty uczynił?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiedział Piłat: Czy ja jestem Żydem? Twój naród oraz arcykapłani wydali mi ciebie; co uczyniłeś?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPiłat na to: Czy ja jestem Żydem? Twój naród i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co zrobiłeś?
17.TOR.PRZ.Piłat odpowiedział: Czy ja jestem Żydem? Twój naród i arcykapłani wydali mi Ciebie; co uczyniłeś?