« Jan 18:36 Ewangelia Jana 18:37 Jan 18:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł przeto jemu Piłat: To wżdy ty król jesteś? Odpowiedział Jesus: ty mówisz, że ja król jestem; ja na to rodziłem się, i na to przyszedłem na świat, abym poświadczał prawdzie. Wszelki bedąc z prawdy, słucha mego głosu.
2.WUJEK.1923Rzekł mu tedy Piłat: Toś ty jest król? Odpowiedział Jezus: Ty mówisz, żem Ja jest królem. Jam się na to narodził, i na tom przyszedł na świat, abych świadectwo dał prawdzie. Wszelki, który jest z prawdy, słucha głosu mego.
3.RAKOW.NTRzekł tedy jemu Piłat: To tedy Królem jesteś ty? Odpowiedział Jezus: Ty mówisz iż Królem jestem ja. Jam się na to narodził, i na tom przyszedł na świat, abych świadczył o onej prawdzie. Wszelki, który jest z onej prawdy, słucha mego głosu.
4.GDAŃSKA.1881Tedy mu rzekł Piłat: Toś ty przecię jest królem? Odpowiedział mu Jezus: Ty powiadasz, żem jest królem. Jam się na to narodził i na tom przyszedł na świat, abym świadectwo wydał prawdzie; wszelki, który jest z prawdy, słucha głosu mego.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Piłat zapytał go: A więc jesteś królem? Jezus mu odpowiedział: Ty mówisz, że jestem królem. Ja po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu.
6.SZCZEPAŃSKIRzekł tedy Piłat do Niego: Więc Ty królem jesteś? Jezus odpowiedział: Sam mówisz, - bo jestem {Ja} królem. Jam się na to urodził, i na to na <ten> świat przyszedłem, aby prawdzie dać świadectwo. Każdy, kto z prawdy pochodzi, słucha głosu mego.
7.MARIAWICIRzekł Mu tedy Piłat: A więc ty jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: Ty powiadasz, iżem ja jest Królem. Jam się na to narodził i na tom przyszedł na świat, abym świadectwo wydał prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu Mojego.
8.GRZYM1936Na co zapytał go Piłat: Więc ty jesteś król? Tak jest, jak mówisz: jestem królem. Jam się na to narodził i na to przyszedł na świat, abym świadectwo dał prawdzie. Kto prawdzie służy, słucha głosu mego.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł mu tedy Piłat: Więc tyś jest król? Odpowiedział Jezus: Sam mówisz, że ja jestem królem. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, który z prawdy jest, słucha głosu mego.
10.DĄBR.GR.1961Rzekł mu tedy Piłat: Więc ty jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Sam mówisz, że jestem królem. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego.
11.TYSIĄCL.WYD5Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? <Odpowiedział Jezus>: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
12.BRYTYJKARzekł mu tedy Piłat: A więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego.
13.POZNAŃSKAPowiedział Mu Piłat: - Jesteś więc królem? - Tak, jestem królem - odrzekł Jezus. - Jam się po to narodził i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
14.WARSZ.PRASKAZapytał Go tedy Piłat: Jesteś więc królem? A Jezus odpowiedział: Tak, jestem królem! Ja dlatego się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Piłat mu powiedział: A zatem ty jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Ty mówisz, że jestem królem. Ja się na to urodziłem oraz po to przyszedłem na świat, abym wydał świadectwo prawdzie; każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPiłat zauważył: A zatem jesteś królem? Jezus na to: Masz słuszność, jestem królem. Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu.
17.TOR.PRZ.Piłat powiedział więc do Niego: A zatem jesteś królem? Jezus odpowiedział mu: Ty to mówisz, że ja jestem królem. Ja na to zostałem zrodzony i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.