« Jan 18:38 Ewangelia Jana 18:39 Jan 18:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jest lepak obyczaj (u) was, abym wam jednego odpuszczał w Paschę; chcecieli przeto puszczę wam Króla Judskiego?
2.WUJEK.1923Lecz macie zwyczaj, abym wam jednego wypuścił na Paschę: chcecież tedy, wypuszczę wam króla Żydowskiego?
3.RAKOW.NTA jest zwyczaj u was, abym wam jednego wypuścił na Paschę; chcecież tedy wypuszczę wam onego Króla Żydowskiego?
4.GDAŃSKA.1881A też u was jest ten zwyczaj, abym wam jednego wypuścił na wielkanoc; chcecież tedy, abym wam wypuścił tego króla Żydowskiego?
5.GDAŃSKA.2017A u was jest zwyczaj, że na Paschę wypuszczam wam jednego więźnia. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla Żydów?
6.SZCZEPAŃSKIJest jednak u was w zwyczaju, że wam podczas Paschy wypuszczam jednego. Chcecie więc, wypuszczę wam Króla żydowskiego?
7.MARIAWICIAle jest ten zwyczaj u was, żebym wam jednego wypuścił na Wielkanoc: chcecież tedy, że wam wypuszczę króla Żydowskiego?
8.GRZYM1936Ale ponieważ jest zwyczaj, że wam wypuszczam na wolność jednego więźnia na Wielkanoc, czy chcecie, żebym wam wypuścił króla żydowskiego?
9.DĄBR.WUL.1973Jest wszakże u was w zwyczaju, abym wam jednego wypuścił na Paschę. Chcecie więc, a wypuszczę wam króla żydowskiego?
10.DĄBR.GR.1961Jest wszakże u was w zwyczaju, abym wam jednego wypuścił w dniu Paschy. Chcecie więc, to wypuszczę wam króla żydowskiego?
11.TYSIĄCL.WYD5Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego [więźnia]. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla żydowskiego?
12.BRYTYJKALecz utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na Paschę jednego; chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego?
13.POZNAŃSKAAle jest zwyczaj u was, że na Paschę uwalniam wam jednego (więźnia). Jeżeli więc chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego.
14.WARSZ.PRASKAJest jednak u was zwyczaj, że na święto Paschy uwalniam jednego [więźnia]. Czy chcecie, żebym wam uwolnił króla żydowskiego?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jest u was zwyczajem, abym w Paschę jednego wam uniewinnił; jeśli chcecie, to uniewinnię wam króla żydowskiego?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUzgodniliśmy jednak, że wypuszczam wam na Paschę jednego więźnia. Czy chcecie więc, abym wam uwolnił króla Żydów?
17.TOR.PRZ.A jest u was zwyczaj, że na Paschę jednego wam uwalniam. Chcecie więc, abym wam uwolnił Króla Żydów?