« Iza 7:25 Księga Izajasza 8:1 Iza 8:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan do mnie: Weźmij sobie księgi wielkie, a napisz na nich pismem człowieczem: Prędko łupy zdzieraj, rychło bierz korzyści.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan do mnie: Weźmij sobie księgi wielkie, a napisz na nich pismem człowieczem: Pospiesz się do łupu, pokwap się do korzyści.
3.GDAŃSKA.2017I PAN powiedział do mnie: Weź sobie wielką księgę i napisz w niej ludzkim pismem: Maherszalalchaszbaz.
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do mnie: Weźmiesz sobie tablicę wielką i nakreślisz na niej pismem zwyczajném: "Szybkiemu łupowi, chyżej zdobyczy".
5.TYSIĄCL.WYD5Pan powiedział do mnie: Weź sobie wielką tabliczkę i napisz na niej zwykłymi literami: Maher-Szalal-Chasz-Baz.
6.BRYTYJKAI rzekł Pan do mnie: Weź sobie wielką tablicę i napisz na niej zwykłym pismem: Maher Szalal-Chasz Baz (Pośpiesza łup – szybko nadchodzi zdobycz).
7.POZNAŃSKAJahwe rzekł do mnie: - Weź sobie dużą tablicę i wypisz na niej zwykłym pismem: "Spiesznemu łupowi - prędkiej grabieży".
8.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział do mnie Pan: Weź dużą tablicę i napisz na niej zwykłymi literami: Maher – Szalal – Chasz – Baz [tzn. szybki łup – gwałtowna zdobycz].
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I WIEKUISTY do mnie powiedział: Weźmiesz sobie wielką tablicę i nakreślisz na niej zwyczajnym pismem: Szybkiemu łupowi, chyżej zdobyczy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN powiedział do mnie: Weź sobie wielką tablicę i napisz na niej zwykłym pismem: Szybki-łup-prędka-grabież.