« Iza 8:1 Księga Izajasza 8:2 Iza 8:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wziąłem do siebie świadki wierne, Uryasza kapłana, i Zacharyasza, syna Barachiasza:
2.GDAŃSKA.1881Tedym wziął sobie za świadków wiernych Uryjasza kapłana, i Zacharyjasza, syna Jeberechyjaszowego.
3.GDAŃSKA.2017Wziąłem sobie wtedy za wiernych świadków Uriasza, kapłana, i Zachariasza, syna Jeberechiasza.
4.CYLKOWI stwierdziłem to sobie przez świadków wiarogodnych, przez Uryję kapłana i Zacharję syna Jeberechji.
5.TYSIĄCL.WYD5Następnie znalazłem sobie świadków godnych zaufania: kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberekiasza!
6.BRYTYJKAI powołaj dla mnie na wiarygodnych świadków: kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberechiasza.
7.POZNAŃSKAI powołaj mi świadków wiary godnych: kapłana Uriasza i Zacharia sza, syna Jeberekjahu.
8.WARSZ.PRASKAZnalazłem sobie dwóch świadków, godnych zaufania: kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberekiasza.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wezwałem sobie wiarygodnych świadków kapłana Urję i Zacharjasza, syna Jeberekiasza.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWeź mi też na wiarygodnych świadków kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberechiasza.