« Iza 8:3 Księga Izajasza 8:4 Iza 8:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albowiem pierwéj niźli dziecię będzie umiało mianować ojca swego i matkę swoję, będzie pobrana moc Damaszku i łupy Samaryjskie przed królem Assyryjskim.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem niżeli będzie umiało to dziecię wołać: Ojcze mój i matko moja, lud króla Assyryjskiego pobierze bogactwa Damaszku, i łupy Samaryi.
3.GDAŃSKA.2017Zanim bowiem to dziecko nauczy się wołać: Mój ojcze i moja matko, bogactwa Damaszku i łupy Samarii zostaną wywiezione przed króla Asyrii.
4.CYLKOWBo zanim nauczy się to dziecię wołać: Ojcze mój, i matko moja, poniosą skarby Damesku i łup Szomronu przed królem Aszur.
5.TYSIĄCL.WYD5bo zanim chłopiec nauczy się wymawiać tata i mama, zaniosą bogactwa Damaszku i łupy z Samarii przed króla asyryjskiego.
6.BRYTYJKAGdyż zanim chłopiec nauczy się wołać: Mój ojcze! i Moja matko! – poniosą bogactwa Damaszku i łup z Samarii przed królem asyryjskim.
7.POZNAŃSKAAlbowiem zanim chłopiec będzie umiał mówić "ojcze mój!" i "mamo moja!", zasoby Damaszku i łupy Samarii będą wywiezione przed króla Asyrii.
8.WARSZ.PRASKAZanim bowiem jeszcze to dziecko zacznie mówić „tata” i „mama”, zostaną dostarczone królowi asyryjskiemu wielkie bogactwa z Damaszku i łupy z Samarii.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo zanim to dziecko nauczy się wołać: Mój ojcze i moja matko – przed królem Aszuru poniosą skarby Damaszku i łup Szomronu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż zanim chłopiec nauczy się mówić: Tato, mamo! - poniosą bogactwo Damaszku i łup z Samarii przed królem Asyrii.