« Psal 139:24 Księga Psalmów 140:1 Psal 140:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(139:1) Wytargń mię, Gospodnie, ode człowieka złego, ot męża lichego wytargń mię!
2.PS.PUŁAWSKI(139:1) Wytargń mie, Gospodnie, od człowieka złego, od męża nieprawego i fałesznego wyrwi mie!
3.WUJEK.1923(140:1) Na koniec, Psalm Dawidowi. (140:2) Wyrwij mię, Panie, od człowieka złego: od męża złośliwego wyrwij mię.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. (140:2) Wyrwij mię, Panie! od człowieka złego, od męża okrutnego strzeż mię;
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. Wybaw mnie, PANIE, od złego człowieka; strzeż mnie od okrutnika;
6.GÖTZE.1937(140:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Psalm Dawida. (140:2) Uwolnij mnie od człowieka złego, ustrzeż mnie od męża gwałtu.
7.CYLKOW(140:1) Przewodnikowi chóru. Pieśń Dawida. (140:2) Wybaw mnie Boże od człowieka złego, od męża bezprawia ochroń mnie.
8.KRUSZYŃSKI(140:1) Przełożonemu chóru. Psalm Dawida. (140:2) Wyrwij mnie, Panie, od człowieka złego, od męża okrutnego ustrzeż mnie!
9.ASZKENAZY (140:1) Dyrygentowi. - Śpiew Dawida. (140:2) Wyswobódź mię Jehowo od złego człowieka - przed mężem gwałtu mię ustrzeżesz.
10.SZERUDA(140:1) Przewodnikowi chóru, psalm Dawida. (140:2) Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, od ludzi okrutnych ustrzeż mnie!
11.TYSIĄCL.WYD1(139:1) Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (139:2) Wybaw mię, Panie, od człowieka złego, strzeż mnie od gwałtownika:
12.TYSIĄCL.WYD5(140:1) Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (140:2) Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, strzeż mnie od gwałtownika,
13.BRYTYJKA(140:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. (140:2) Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, Od ludzi okrutnych ustrzeż mnie!
14.POZNAŃSKA(140:1) Kierownikowi chóru; Psalm Dawida. (140:2) Wybaw mnie, Jahwe, od człowieka złego, broń mnie przed gwałtownikiem,
15.WARSZ.PRASKA(140:1) Dla kierującego chórem. Psalm Dawida. (140:2) Ratuj mnie, o Boże, przed ludźmi złymi, strzeż mnie przed gwałtownikami!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(140:1) Przewodnikowi chóru. Pieśń Dawida. (140:2) Wybaw mnie, WIEKUISTY, od człowieka złego; ochroń mnie od męża bezprawia.
17.EIB.BIBLIA.2016(140:1) Dla prowadzącego chór. Psalm Dawida. (140:2) Wybaw mnie, PANIE, od niegodziwych, Chroń mnie przed ludźmi okrutnymi,