« Psal 140:12 Księga Psalmów 140:13 Psal 141:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(139:14) Ale prawi ch❬w❭alić będą imię twoje i przebywać będą prawi s obliczym twojim.
2.PS.PUŁAWSKI(139:14) Ale prawi chwalić będą imię twoje i przebywać będą prości z obliczym twoim.
3.WUJEK.1923(140:14) Ale sprawiedliwi będą wyznawać imieniowi twemu: a prawi będą mieszkać z obliczem twojem.
4.GDAŃSKA.1881(140:14) A tak sprawiedliwi będą wysławiać imię twoje, a szczerzy będą mieszkać przed obliczem twojem.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę sprawiedliwi będą wysławiać twoje imię, a prawi będą mieszkać przed twoim obliczem.
6.GÖTZE.1937(140:14) Zaiste, sprawiedliwi uwielbiać będą imię Twoje, a szczerzy mieszkać będą przed obliczem Twojem.
7.CYLKOW(140:14) Zaprawdę, sprawiedliwi sławić będą imię Twoje, zasiędą prawi przed obliczem Twojém.
8.KRUSZYŃSKI(140:14) Lecz sprawiedliwi będą chwalić imię Twoje! Prawi zamieszkają przed obliczem Twojem!
9.ASZKENAZY (140:14) Jeno sprawiedliwi wyznawać będą Twojemu imieniu, zamieszkają szczerzy z obliczem Twem.
10.SZERUDA(140:14) Zaprawdę, sprawiedliwi wysławiać będą imię Twoje, prawi mieszkać będą przed obliczem Twoim.
11.TYSIĄCL.WYD1(139:14) Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię, prawi mieszkać będą przed Twoim obliczem,
12.TYSIĄCL.WYD5(140:14) Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię, prawi zamieszkają przed Twoim obliczem.
13.BRYTYJKA(140:14) Zaprawdę, sprawiedliwi wysławiać będą imię twoje, Prawi mieszkać będą przed obliczem twoim.
14.POZNAŃSKA(140:14) Zaprawdę, sprawiedliwi będą wysławiać Twoje Imię, prawi żyć będą przed Twoim obliczem.
15.WARSZ.PRASKA(140:14) Imię Twe sławią tylko sprawiedliwi, tylko ci o czystym sercu ostoją się przed Twym obliczem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(140:14) Zaprawdę, sprawiedliwi będą wysławiać Twoje Imię; przed Twym obliczem zasiądą prawi.
17.EIB.BIBLIA.2016(140:14) Tak! Sprawiedliwi będą sławić Twe imię I prawi zamieszkają przy Tobie.