« 1Moj 31:14 1 Księga Mojżeszowa 31:15 1Moj 31:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭
2.WUJEK.1923Izaż nas za obce nie poczytał, i przedał, i zjadł zapłatę naszę?
3.GDAŃSKA.1881Izażeśmy za obce nie były poczytane u niego? Iż nas przedał; i miałże by jeszcze do szczętu zjeść majętność naszę?
4.GDAŃSKA.2017Czy nie jesteśmy uważane u niego za obce? Sprzedał nas bowiem i jeszcze przejadł nasz majątek.
5.NEUFELD.1863Czyż nie jako obce, uważane jesteśmy u niego, skoro nas sprzedał, i strawiłby także i pieniądze nasze.
6.CYLKOWAlboż nie jako obce poczytane byłyśmy u niego, skoro sprzedał nas, a spożył także i pieniądze nasze?
7.KRUSZYŃSKICzyż nie uważał nas sobie za obce, przecież nas sprzedał i zjada nasze pieniądze?
8.MIESESizali nie byłyśmy poczytywane u niego za obce, albowiem sprzedał nas i zjadał pieniądze nasze”?
9.TYSIĄCL.WYD5Wszak obchodził się z nami jak z obcymi, bo nie tylko wziął za nas zapłatę, ale jeszcze obrócił na swój użytek naszą własność.
10.BRYTYJKACzy nie byłyśmy uważane przez niego za obce, skoro nas sprzedał i zużył dla siebie uzyskane za nas pieniądze?
11.POZNAŃSKACzyż nie uchodzimy dla niego za obce? Przecież nas sprzedał, a nasze pieniądze przejadł!
12.WARSZ.PRASKACzyż nie traktował nas jak cudzoziemki? Przecież wziął za nas pieniądze i to, co nam przysługiwało, obrócił na własną korzyść.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż przez niego nie byłyśmy poczytane jak obce, skoro nas sprzedał oraz zjadł nasze pieniądze?
14.EIB.BIBLIA.2016Czy nie uważał on nas za obce? Bo przecież sprzedał nas i wydał na siebie, tak, na siebie, nasze pieniądze!