« 1Moj 31:1 1 Księga Mojżeszowa 31:2 1Moj 31:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPtedy uznamiona Jakob, że oskarżon przed Labanem jako wczora a przed wczorajszym dniem,
2.WUJEK.1923K temu obaczył twarz Labanową, że nie była przeciw niemu, jako wczoraj i dziś trzeci dzień,
3.GDAŃSKA.1881Widział też Jakób twarz Labanową, a oto, nie był takim przeciwko niemu, jako przedtem.
4.GDAŃSKA.2017Jakub widział też oblicze Labana, że nie było w stosunku do niego takie jak wcześniej.
5.NEUFELD.1863I widział Jakob oblicze Labana, a oto nie był dla niego jak wczoraj i onegdaj.
6.CYLKOWWidział też Jakób oblicze Labana, a oto - nie był dlań jak wczoraj i onegdaj.
7.KRUSZYŃSKIJakób widział, że oto oblicze Labana nie było dla niego takiem, jak uprzednio.
8.MIESESJakób widział też oblicze Labana, iż ono oto nie jest tak dla niego, jak wczoraj lub przedwczoraj.
9.TYSIĄCL.WYD5I widział Jakub, że Laban zmienił się wobec niego i nie był już taki jak przedtem.
10.BRYTYJKASpostrzegł też Jakub, że oblicze Labana nie było już wobec niego takie jak dawniej.
11.POZNAŃSKASpostrzegł także Jakub, że Laban nie był mu już tak życzliwy, jak dawniej.
12.WARSZ.PRASKAZauważył też Jakub, że i sam Laban nie był dla niego już tak łaskaw jak kiedyś.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jakób widział też oblicze Labana; bo oto nie był dla niego jak wczoraj i przedtem.
14.EIB.BIBLIA.2016Jakub też zauważył, że Laban nie traktuje go tak, jak to bywało dawniej.