« 1Moj 31:28 1 Księga Mojżeszowa 31:29 1Moj 31:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPjaćbych mogł i ninie, cso bych chciał, nad tobą uczynić, ale Bog oćca twego rzekł ku mnie wczora: „Waruj się, aby nie mowił Jakobowi nics przeciwnego”.
2.WUJEK.1923Możeć ręka moja złem oddać: ale Bóg ojca waszego wczoraj mi rzekł: Strzeż, abyś nie mówił przeciw Jakóbowi nic przykrego.
3.GDAŃSKA.1881Jest to w mocy ręki mojej, uczynić wam co złego; ale Bóg ojca waszego przeszłej nocy rzekł do mnie, mówiąc: Strzeż się abyś z Jakóbem nie mówił nic przykrego.
4.GDAŃSKA.2017Jest to w mocy mojej ręki, aby zrobić wam coś złego, ale Bóg waszego ojca powiedział mi zeszłej nocy: Strzeż się, abyś nie mówił do Jakuba ani dobrze, ani źle.
5.CYLKOWJest w mocy mojej czynić wam źle, ale Bóg ojca waszego wczorajszej nocy rzekł do mnie, mówiąc: Strzeż się, abyś się nie rozmówił z Jakóbem ani w dobrém ani w złém.
6.KRUSZYŃSKIMoja ręka jest dość silna, aby wam wyrządzić zło, lecz Bóg ojca waszego mówił do mnie tej nocy, rzekąc: Strzeż się nie mówić z Jakóbem ani o dobrem, ani o złem.
7.MIESESPosiadam w ręku swojem moc, ażeby czynić z wami źle, lecz Bóg ojca waszego rzekł wczorajszej nocy do mnie, mówiąc: „Miej się na baczności, ażebyś nie rozmawiał z Jakóbem, ani dobrze, ani źle“.
8.TYSIĄCL.WYD5Mógłbym obejść się z wami surowo, ale Bóg ojca waszego tak mi powiedział ubiegłej nocy: Bacz, abyś w rozmowie z Jakubem niczego od niego nie żądał.
9.BRYTYJKAMógłbym teraz z wami surowo postąpić, lecz Bóg ojca waszego rzekł do mnie minionej nocy: Uważaj, abyś tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem.
10.POZNAŃSKAMógłbym teraz obejść się z wami surowo, lecz Bóg ojca waszego tej nocy tak przemówił do mnie: "Strzeż się w jakikolwiek sposób mówić coś przykrego do Jakuba".
11.WARSZ.PRASKAByłbym gotów uczynić wam teraz wszystko, co najgorsze, ale Bóg waszego ojca powiedział mi wczoraj w nocy, żebym się nie ważył wystąpić nawet z najmniejszym roszczeniem o cokolwiek do Jakuba.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W mojej mocy jest źle wam czynić, ale wczorajszej nocy rzekł do mnie Bóg waszego ojca, mówiąc: Strzeż się, abyś nie mówił z Jakóbem, ani w dobrym, ani w złym.
13.EIB.BIBLIA.2016Mógłbym teraz potraktować cię surowo, ale Bóg waszego ojca przestrzegł mnie wczoraj: Uważaj, nie odwódź Jakuba od jego planów!