« 1Moj 31:2 1 Księga Mojżeszowa 31:3 1Moj 31:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPtedy on rzecze mowił ku mnie Pan Bog rzekąc: „Wroć się do ziemie swych oćcow a k swej rodzinie, a jać z tobą będę”.
2.WUJEK.1923A najwięcéj, że mu Pan mówił: Wróć się do ziemie ojców twoich, i do rodziny twojéj, a będę z tobą:
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Pan do Jakóba: Wróć się do ziemi ojców twoich, i do rodziny twojej, a będę z tobą.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN powiedział do Jakuba: Wróć do ziemi swoich ojców i do swojej rodziny, a będę z tobą.
5.NEUFELD.1863I rzekł Wiekuisty do Jakoba, wróć się do ziemi rodziców swoich i do ojczyzny swojéj, a będę z tobą.
6.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Jakóba: "Wróć do ziemi ojców twoich, i do miejsca urodzenia twego, - a będę z tobą!"
7.KRUSZYŃSKII rzekł Bóg do Jakóba: "Powróć do kraju ojców swoich i do ojczyzny swojej, a będę z tobą".
8.MIESESWówczas rzekł Wiekuisty do Jakóba: „Wróć do kraju przodków swoich, do ojczyzny twojej, a Ja będę z tobą”.
9.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Pan rzekł do Jakuba: Wróć do ziemi twych przodków, do twego kraju rodzinnego. Ja zaś będę z tobą.
10.BRYTYJKAWtedy rzekł Pan do Jakuba: Wróć do ziemi ojców swoich i do rodziny swojej, a Ja będę z tobą.
11.POZNAŃSKAWtedy Jahwe rzekł do Jakuba: - Wracaj do kraju ojców, do swej rodziny! Ja będę z tobą.
12.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział Jahwe do Jakuba: Wracaj do krainy twoich ojców i do twoich najbliższych. Ja jestem z tobą.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY powiedział do Jakóba: Wróć do ziemi twych ojców i do miejsca twojego urodzenia, a będę z tobą.
14.EIB.BIBLIA.2016Ponadto PAN powiedział do Jakuba: Wróć do ziemi swych ojców i do swoich krewnych, a Ja będę z tobą.