« 1Moj 31:36 1 Księga Mojżeszowa 31:37 1Moj 31:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa przeglądał jeś wszytkę moję schronę? Csoż jeś swego nalazł? To pobierz przed moją bra- cią i przed twoją, ać to będzie miedzy nama a to uźrzą bracia twoji i moji.
2.WUJEK.1923I wymacałeś wszystek sprzęt mój? Cóżeś nalazł ze wszystkiéj majętności domu twego? połóż tu przed bracią moją, i przed bracią twoją, a niech rozsądzą między mną a tobą.
3.GDAŃSKA.1881Otoś zmacał wszystek sprzęt mój: cóżeś znalazł ze wszystkiego sprzętu domu twego? połóż tu przed bracią moją, i bracią twoją, a niech rozsądzą między nami dwoma.
4.GDAŃSKA.2017Oto przeszukałeś wszystkie moje rzeczy. Co znalazłeś z rzeczy należących do twego domu? Połóż to tutaj przed moimi i twoimi braćmi i niech rozsądzą między nami dwoma.
5.NEUFELD.1863Gdy przerzuciłeś wszystkie moje sprzęty, co znalazłeś z wszelkich sprzętów domu swojego? połóż tutaj, w obec braci moich i braci swoich i niech rozstrzygną między nami dwoma.
6.CYLKOWGdyś przerzucił wszystkie sprzęty moje, cóżeś znalazł ze wszystkich sprzętów domu twojego? Połóż tu przed bracią moją i bracią twoją, a niech roztrzygną między nami dwoma.
7.KRUSZYŃSKIPowywracałeś wszystkie przedmioty, jakież znalazłeś przedmioty należące do domu twego? Przedłóż to przed braćmi moimi i braćmi twoimi, niechaj rozsądzą pomiędzy nami obydwoma.
8.MIESESGdy przetrząsnąłeś wszystkie sprzęty moje, cóż znalazłeś z wszystkich sprzętów domu twego? – złóż je tu wobec braci mojej i braci twojej, a oni niech rozstrzygną pomiędzy nami obu.
9.TYSIĄCL.WYD5że przetrząsasz wszystkie moje rzeczy? Cóż swojego znalazłeś wśród tych rzeczy, które są moimi? Połóż to wobec moich i twoich krewnych i niech oni powiedzą, kto z nas ma słuszność!
10.BRYTYJKAPrzetrząsnąłeś wszystkie rzeczy moje, a co z gratów swoich u mnie znalazłeś? Połóż to tu przed krewnymi moimi i krewnymi twoimi, niech oni rozstrzygną między nami oboma.
11.POZNAŃSKAŻe przeszukałeś wszystkie moje rzeczy? I cóż znalazłeś ze swego dobytku? Połóż to przed twoimi i moimi krewnymi: niechaj rozsądzają sprawę nas obu!
12.WARSZ.PRASKAPrzetrząsnąłeś wszystkie moje rzeczy i czy znalazłeś między nimi coś swojego? Rozłóż to wszystko tu, przed moimi i twoimi braćmi. Niech sami rozsądzą, kto z nas ma rację.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy coś znalazłeś z całości sprzętów twojego domu, gdy przerzuciłeś wszystkie moje sprzęty? Połóż to tu, przed mymi braćmi oraz twoimi braćmi, i niech rozstrzygną między nami dwoma.
14.EIB.BIBLIA.2016Przetrząsnąłeś wszystkie moje rzeczy! I co? Znalazłeś coś ze sprzętów swego domu?! Proszę! Połóż to tu przed naszymi krewnymi! Niech rozstrzygną między nami oboma!