« 1Moj 31:41 1 Księga Mojżeszowa 31:42 1Moj 31:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAby Bog Abramow a Isaakow mi był nie pomogł, snadź by mie był nago od siebie puścił, ale Pan Bog weźrzał jest na mię a na mą nędzę, a na usilenie moju ręku i upomionął jest ciebie wie czor”.
2.WUJEK.1923By był Bóg ojca mego Abrahama, a bojaźń Izaaka nie była przy mnie, snadźbyś mię był teraz puścił nagiego: na utrapienie moje, i na prace rąk moich wejrzał Bóg, i strofował cię wczoraj.
3.GDAŃSKA.1881I by był Bóg ojca mego, Bóg Abrahama, i strach Izaaka, nie był przy mnie, pewnie byś mię był teraz próżnego puścił; ale na utrapienie moje, i na pracę rąk moich wejrzał Bóg, i przestrzegał cię nocy przeszłej.
4.GDAŃSKA.2017Gdyby Bóg mojego ojca, Bóg Abrahama i bojaźń Izaaka, nie był ze mną, pewnie byś mnie teraz odprawił z niczym. Ale Bóg wejrzał na moje utrapienie i na pracę moich rąk i przestrzegł cię zeszłej nocy.
5.CYLKOWGdyby Bóg ojca mojego, Bóg Abrahama i Bojaźń Ic'haka, nie był ze mną, tobyś teraz z niczém mnie puścił. Nędzę moję i pracę rąk moich widział Bóg i rozstrzygnął wczoraj!"
6.KRUSZYŃSKIGdyby Bóg ojca mego, Bóg Abrahama i Straszliwy Izaaka nie był ze mną, tybyś mnie teraz z niczem odesłał. Bóg widział moje cierpienie i pracę rąk moich i strofował cię wczoraj".
7.MIESESGdyby nie był ze mną Bóg ojca mojego, Bóg Abrahama i Bojaźń Izaka, odprawiłbyś mnie teraz niezawodnie z próżnemi rękoma, ale Bóg widział biedę moją i mozół moich rąk i rozstrzygnął nocy ubiegłej”.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdyby Bóg ojca mego, Bóg Abrahama - Ten, którego z bojaźnią czci Izaak, nie wspomagał mnie, to puściłbyś mnie teraz z niczym. Com wycierpiał i ile się napracowałem rękami, Bóg widzi! On też zeszłej nocy zaświadczył.
9.BRYTYJKAGdyby Bóg ojca mego nie był ze mną, Bóg Abrahama i Bóg, przed którym drżał Izaak, byłbyś mnie teraz puścił z pustymi rękoma. Lecz Bóg wejrzał na niedolę moją i na trud rąk moich i minionej nocy wydał wyrok.
10.POZNAŃSKAGdyby nie był ze mną Bóg ojca mego, Bóg Abrahama, którego czci Izaak, pewnie i teraz odesłałbyś mnie z pustymi rękoma. Ale Bóg widział mój mozół, trud moich rąk, i dał rozstrzygnięcie dzisiejszej nocy.
11.WARSZ.PRASKAGdyby Bóg mojego ojca, Bóg Abrahama, Bóg, przed którym drżał Izaak, nie wstawił się za mną, to zapewne jeszcze i teraz odprawiłbyś mnie z pustymi rękami. Lecz Bóg wejrzał na moją nędzę i na trud moich rąk . On sam wydał wczoraj rozkazy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyby Bóg mojego ojca, Bóg Abrahama i bojaźni Ic'haka nie był ze mną, to teraz puściłbyś mnie z niczym. Bóg widział moją nędzę i pracę moich rąk, zatem wczoraj rozstrzygnął.
13.EIB.BIBLIA.2016Gdyby Bóg mojego ojca, Bóg Abrahama, Ten, przed którym drży Izaak, nie był ze mną, teraz puściłbyś mnie z pustymi rękami. Moją krzywdę i mój trud dostrzegł Bóg i wydał wyrok wczorajszej nocy!