« 1Moj 31:4 1 Księga Mojżeszowa 31:5 1Moj 31:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPtedy rzekł jest k nima: „Widzę ninie, iże jeśm oskarżon do waszego oćca jako wczora a przed wczorajszym dniem, ale Bog oćca mego był se mną
2.WUJEK.1923I rzekł im: Widzę twarz ojca waszego, że nie jest przeciw mnie, jako wczoraj i dziś trzeci dzień; lecz Bóg ojca mego był zemną:
3.GDAŃSKA.1881I rzekł im: Widzę ja twarz ojca waszego, że nie jest takim przeciwko mnie, jako przedtem, lecz Bóg ojca mego był ze mną.
4.GDAŃSKA.2017I powiedział im: Widzę oblicze waszego ojca, że nie jest w stosunku do mnie takie jak wcześniej, ale Bóg mego ojca był ze mną.
5.NEUFELD.1863I rzekł do nich: widzę ja z twarzy ojca waszego, że nie jest dla mnie jak wczoraj i onegdaj, ale Bóg ojca mojego był ze mną.
6.CYLKOWI rzekł do nich: "Widzę ja po obliczu ojca waszego, iż nie jest dla mnie jak wczoraj i onegdaj; ale Bóg ojca mojego był ze mną.
7.KRUSZYŃSKII rzekł do nich: "Widzę ja, że oblicze waszego ojca nie jest takie dla mnie, jak uprzednio, ale Bóg ojca mego jest ze mną.
8.MIESESi rzekł do nich: „Ja widzę po obliczu ojca waszego, iż on nie jest dla mnie tak, jak wczoraj lub przedwczoraj, lecz Bóg ojca mojego był ze mną.
9.TYSIĄCL.WYD5i powiedział im: Widzę po twarzy waszego ojca, że nie jest on dla mnie taki jak dawniej, lecz Bóg mojego ojca był ze mną.
10.BRYTYJKAI rzekł do nich: Widzę ja po obliczu ojca waszego, że wobec mnie nie jest ono już takie jak dawniej, lecz Bóg ojca mojego był ze mną.
11.POZNAŃSKANastępnie powiedział do nich: - Widzę, że wasz ojciec nie jest mi już tak życzliwy, jak dawniej. Ale Bóg mego ojca był ze mną.
12.WARSZ.PRASKAi tak im powiedział: Po obliczu waszego ojca widzę, że nie jest mi już tak łaskaw jak kiedyś. Ale Bóg mojego ojca jest zawsze ze mną.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz do nich powiedział: Ja widzę po obliczu waszego ojca, że nie jest dla mnie takim jak wczoraj i przedtem; ale Bóg mojego ojca był ze mną.
14.EIB.BIBLIA.2016Widzę - zaczął - że wasz ojciec nie traktuje mnie już tak jak dawniej, choć jest ze mną nieprzerwanie Bóg mojego ojca.