« 1Moj 31:49 1 Księga Mojżeszowa 31:50 1Moj 31:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBędzieszli ty, Jakobie, mieć me dziewki, czyli jiną żonę pojmiesz mimo moje dziewki [podług], smowy nijednego świadka nie, jedno Pan Bog, jenże weżdy jest a wsze ❬wi❭dzi”.
2.WUJEK.1923Jeźli będziesz trapił córki moje, i jeźli pójmiesz insze żony nad nie: niemasz tu inszego świadka mowy naszéj oprócz Boga, który obecnie patrzy.
3.GDAŃSKA.1881Jeźli będziesz trapił córki moje, i jeźli pojmiesz żony nad córki moje, nie masz tu nikogo między nami; bacz, że Bóg jest świadkiem między mną i między tobą.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli będziesz krzywdził moje córki i jeśli pojmiesz inne żony oprócz moich córek, to choć nie ma tu z nami nikogo, patrz: Bóg jest świadkiem między mną a tobą.
5.CYLKOWJeżelibyś dręczył córki moje, albo brał żony prócz córek moich: to choć nie ma człowieka między nami, ale patrz, Bóg świadkiem między mną a tobą!"
6.KRUSZYŃSKIJeśli będziesz lekceważył moje córki i jeśli weźniesz inne żony obok moich córek, nie będziesz człowiekiem z nami; patrz, Bóg jest świadkiem pomiędzy mną i pomiędzy tobą".
7.MIESESjeśli będziesz dręczył córki moje lub jeżeli pojmiesz żony oprócz córek moich: nie człowiek między nami, lecz patrz! – Bóg jest świadkiem między mną a tobą”,
8.TYSIĄCL.WYD5Gdybyś źle się obchodził z moimi córkami albo wziął sobie oprócz nich inne żony, to choć nie będzie nikogo z ludzi między nami, patrz: Bóg będzie świadkiem między mną a tobą!
9.BRYTYJKAGdybyś skrzywdził córki moje albo wziął sobie inne żony oprócz córek moich, to choć nie ma przy nas żadnego człowieka, zważ, że Bóg jest świadkiem między mną i między tobą.
10.POZNAŃSKAGdybyś miał krzywdzić moje córki albo gdybyś oprócz nich pojął inne żony, patrz: nie ma nikogo z nami, lecz Bóg będzie nam świadkiem!
11.WARSZ.PRASKAGdybyś pewnego dnia zaczął źle traktować moje córki albo wziął oprócz nich jeszcze inne kobiety za żony, to choćby nikt z ludzi nie był tego świadkiem, pamiętaj, że Bóg będzie świadkiem między mną a tobą.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeślibyś dręczył moje córki, czy oprócz moich córek brał inne żony, lecz choć nie ma między nami człowieka, to uważaj, bo Bóg jest świadkiem pomiędzy mną a tobą.
13.EIB.BIBLIA.2016Gdybyś gnębił moje córki lub gdybyś wziął sobie inne żony oprócz moich córek, to choćby nikogo przy nas nie było, pamiętaj: Bóg jest świadkiem między mną a tobą!