« 1Kor 3:13 1 List do Koryntian 3:14 1Kor 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli czyja robota przetrwa którą nabudował, zapłatę weźmie.
2.WUJEK.1923Jeźli którego robota zostanie, którą nadbudował, zapłatę weźmie.
3.RAKOW.NTJeśli którego uczynek wytrwa, który przybudował, zapłatę weźmie;
4.GDAŃSKA.1881Jeźli czyja robota zostanie, którą na nim budował, zapłatę weźmie.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę.
6.JACZEWSKICzyje budowanie wytrzyma tę próbę, ten zapłatę otrzyma;
7.SYMONCzyja robota, którą, nadbudował, zostanie, ten zapłatę weźmie.
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli czyje dzieło, które wzniósł, ostoi się, otrzyma zapłatę.
9.TYSIĄCL.WYD5Ten, którego budowla wzniesiona na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę;
10.BRYTYJKAJeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze;
11.POZNAŃSKAJeżeli czyjeś dzieło ostoi się, to budowniczy otrzyma nagrodę.
12.WARSZ.PRASKATen, którego budowla wzniesiona na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę;
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli czyjaś praca pozostanie ta, którą nadbudował ten otrzyma nagrodę.
14.EIB.BIBLIA.2016Jeśli czyjeś dzieło, wzniesione na tym fundamencie, przetrwa, ten otrzyma nagrodę.
15.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli czyjeś dzieło, które budował będzie trwać, otrzyma zapłatę.