« Mat 12:11 Ewangelia Mateusza 12:12 Mat 12:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Daleko przeto przewysza człowiek owcę. A tak godzi się w soboty dobrze czynić.
2.WUJEK.1923Jakoż daleko lepszy jest człowiek niźli owca? Przetóż się godzi w szabbaty dobrze czynić.
3.RAKOW.NTJako tedy daleko przewyższa człowiek owcę? A tak godzi się w Szabaty dobrze czynić.
4.GDAŃSKA.1881A czemże zacniejszy jest człowiek niżeli owca? Przetoż godzi się w sabat dobrze czynić.
5.GDAŃSKA.2017A o ileż ważniejszy jest człowiek niż owca! Tak więc wolno w szabat dobrze czynić.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA jakoż daleko ważniejszy jest człowiek niźli owca? Przetoż się godzi w soboty dobrze czynić.
7.SZCZEPAŃSKIO ileż człowiek wart więcej, niż owca! A zatem wolno dobrze czynić w dni szabatu.
8.GRZYM1936Otóż daleko ważniejszy jest człowiek, niż owca. I dlatego godzi się czynić dobrze i w szabat.
9.DĄBR.WUL.1973O ileż więcej wart jest człowiek niźli owca. Przeto godzi się w szabat dobrze czynić.
10.DĄBR.GR.1961O ileż więcej wart jest człowiek, niż owca. Przeto godzi się w szabat dobrze czynić.
11.TYSIĄCL.WYD5O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca! Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić.
12.BRYTYJKAO ileż więcej wart jest człowiek, niż owca! A zatem wolno w sabat dobrze czynić.
13.POZNAŃSKAA o ileż więcej wart jest człowiek od owcy. Można więc czynić dobrze w szabat!
14.WARSZ.PRASKAOtóż o ile ważniejszy jest od owcy człowiek! Tak więc wolno jest spełnić w szabat dobry uczynek.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ileż więc zacniejszy jest człowiek niż owca? Dlatego w szabat wolno szlachetnie czynić.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA przecież człowiek znaczy więcej niż owca! Dlatego wolno w szabat czynić dobrze.
17.TOR.NOWE.PRZ.O ile więc ważniejszy jest człowiek od owcy! Tak więc dozwolone jest dobrze czynić w sabat.