« Mat 12:15 Ewangelia Mateusza 12:16 Mat 12:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zagroził im, aby go jawnym nie czynili,
2.WUJEK.1923I rozkazał im, aby go nie objawiali.
3.RAKOW.NTI zfukał je, aby go jawnym nie czynili.
4.GDAŃSKA.1881I przygroził im, aby go nie objawiali,
5.GDAŃSKA.2017I przykazał im, aby go nie ujawniali;
6.SOŁOWEYCZYK.MATI przykazał im, aby go nie objawiali.
7.SZCZEPAŃSKIprzykazując im <surowo>, by Go nie wyjawiali;
8.GRZYM1936przykazując, by nie rozgłaszali cudu,
9.DĄBR.WUL.1973I nakazał im, aby go nie wyjawiali.
10.DĄBR.GR.1961I nakazał im, by go nie wyjawiali.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz zabronił im surowo, żeby Go nie ujawniali.
12.BRYTYJKAI przykazał im, aby go nie ujawniali,
13.POZNAŃSKAi przykazał im surowo, aby tego nie rozgłaszali.
14.WARSZ.PRASKAnakazując jednak, aby Go nie wyjawiali.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i zobowiązał ich, aby go nie czynili jawnym;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNakazywał im jednak, by nie czynili wokół Niego rozgłosu.
17.TOR.NOWE.PRZ.I stanowczo im nakazał, aby Go nie ujawniali.