« Mat 12:21 Ewangelia Mateusza 12:22 Mat 12:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy przywiedzion k niemu opętany, ślepy i niemy, i uzdrowił go, tak iż ślepy i niemy i mówił i widział.
2.WUJEK.1923Tedy mu przywiedzion jest mający djabelstwo, ślepy i niemy, i uzdrowił go, tak iż mówił i widział.
3.RAKOW.NTTedy mu przywiedzion był opętany, ślepy i niemy; i uzdrowił go, tak iż on ślepy i niemy, i mówił i patrzał.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przywiedziono do niego opętanego, ślepego i niemego, i uzdrowił go, tak iż on ślepy i niemy i mówił i widział.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy przyprowadzono do niego opętanego, który był ślepy i niemy. I uzdrowił go tak, że ten ślepy i niemy mówił i widział.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy przywiedziono do niego opętanego ślepego i niemego: i uzdrowił go, tak iż mówił i widział.
7.SZCZEPAŃSKIW tym czasie stawiono przed Nim ślepego niemowę, opętanego przez szatana, a On go uzdrowił, tak iż mówił i widział.
8.GRZYM1936Przywiedziono mu wtedy opętanego, który był ślepy i niemy i uzdrowił go, tak iż mówił i widział.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy przywiedli mu opętanego, ślepego i niemego, a on go uzdrowił, tak że mówił i widział.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy przywiedli mu opętanego, ślepego i niemego, a on go uzdrowił, tak że niemy mówił i widział.
11.TYSIĄCL.WYD5Wówczas przyprowadzono Mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć.
12.BRYTYJKAWtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy; i uzdrowił go, tak że odzyskał mowę i wzrok.
13.POZNAŃSKAWtedy przyprowadzono do Niego ślepego niemowę, opętanego przez czarta. I uzdrowił go tak, że niemy mówił i widział.
14.WARSZ.PRASKAPrzyprowadzono Mu wtedy opętanego, który był też ślepcem i niemową. I uzdrowił go tak, że niemowa mógł mówić i widzieć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy przyprowadzono do niego opętanego, ślepego oraz niemego; więc go uzdrowił tak, że ów ślepy i niemy, mówił i widział.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie przyprowadzono do Niego opętanego człowieka. Był on niewidomy i głuchoniemy. Jezus uzdrowił go, tak że przemówił i był w stanie widzieć.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy przyprowadzono do Niego opętanego przez demona, który był ślepy i niemy. I uzdrowił go, tak że ślepy i niemy mówił i widział.