« Mat 12:22 Ewangelia Mateusza 12:23 Mat 12:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zumiewały się tłumy wszytkie, a mówiły: Nie tenli jest syn Dawidów?
2.WUJEK.1923I zdumiały się wszystkie rzesze i mówiły: Nie tenli to syn Dawidów?
3.RAKOW.NTI zapamiętawały się wszytkie ony tłumy, i mówiły: Nie tenli jest on Syn Dawidów?
4.GDAŃSKA.1881I zdumiał się wszystek lud, i mówili: Nie tenże jest on syn Dawidowy?
5.GDAŃSKA.2017A wszyscy ludzie, zdumieni, mówili: Czyż to nie jest syn Dawida?
6.SOŁOWEYCZYK.MATI zdumiały się wszystkie rzesze, i mówiły: Izali ten jest syn Dawidów?
7.SZCZEPAŃSKIWszystkie zaś rzesze, zdumieniem zdjęte, mówiły: Nie jestże to Syn Dawidów?
8.GRZYM1936Zdumiewały się tem wszystkie rzesze i mówiły: Nie jest-że ten synem Dawida?
9.DĄBR.WUL.1973I zdumiewały się wszystkie rzesze i mówiły: Czyż ten jest synem Dawida?
10.DĄBR.GR.1961I zdumiewały się wszystkie rzesze i mówiły: Czyż nie ten jest synem Dawida?
11.TYSIĄCL.WYD5A całe tłumy pełne były podziwu i mówiły: Czyż nie jest to Syn Dawida?
12.BRYTYJKAI zdumiony był cały lud, i mówił: Czy nie jest to Syn Dawida?
13.POZNAŃSKAI wszystkie tłumy z najwyższym podziwem mówiły: - Czy ten nie jest synem Dawida?
14.WARSZ.PRASKAA ludzie, stojący tam całą rzeszą, podziwem zdjęci pytali: Czyż nie jest to Syn Dawida?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zdumiały się wszystkie tłumy, i mówili: Czyż nie ten jest owym synem Dawida?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWywołało to zachwyt wśród tłumów: Czy to nie jest Syn Dawida? - powtarzano.
17.TOR.NOWE.PRZ.I zdumiały się wszystkie tłumy, i mówiły: Czy Ten nie jest synem Dawida?