« Mat 12:34 Ewangelia Mateusza 12:35 Mat 12:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dobry człowiek z dobrego skarbu wypuszcza dobroci, a złośliwy człowiek ze złego skarbu wypuszcza złość.
2.WUJEK.1923Dobry człowiek z dobrego skarbu wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek z złego skarbu wynosi złe.
3.RAKOW.NTDobry człowiek z dobrego skarbu serca wywodzi rzeczy dobre; a zły człowiek ze złego skarbu wyrzuca złe.
4.GDAŃSKA.1881Dobry człowiek z dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe.
5.GDAŃSKA.2017Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy.
6.SOŁOWEYCZYK.MATDobry człowiek z dobrego skarbu przynosi rzeczy dobre: a zły człowiek ze złego skarbu wynosi złe.
7.SZCZEPAŃSKIDobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa rzeczy dobre, a człowiek zły ze złego skarbca złe rzeczy wydaje.
8.GRZYM1936Dobry człowiek z dobrego skarbca dobro wydobywa, a zły człowiek ze złego skarbca wydostaje zło.
9.DĄBR.WUL.1973Dobry człowiek ze skarbca dobrego dobre wydobywa rzeczy, a zły człowiek ze skarbca złego wydobywa złe.
10.DĄBR.GR.1961Dobry człowiek ze skarbca dobrego dobre wydobywa rzeczy, a zły człowiek ze skarbca złego wydobywa złe.
11.TYSIĄCL.WYD5Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy.
12.BRYTYJKADobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy.
13.POZNAŃSKADobry człowiek wydobywa dobre rzeczy ze skarbca, w którym jest dobro, a zły człowiek wydobywa złe rzeczy ze skarbca, w którym jest zło.
14.WARSZ.PRASKACzłowiek dobry wydobywa ze swego skarbca dobrego rzeczy dobre, a człowiek zły wydobywa rzeczy złe ze swego skarbca złego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szlachetny człowiek z dobrego skarbu serca wynosi prawe rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego wydobywa zło.
17.TOR.NOWE.PRZ.Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy.