« Mat 12:36 Ewangelia Mateusza 12:37 Mat 12:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo z swoich słów usprawiedliwisz się, i z słów swoich osądzisz się.
2.WUJEK.1923Albowiem z słów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z słów twoich będziesz potępiony.
3.RAKOW.NTAbowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwion, i z mów twoich będziesz osądzon.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony.
5.GDAŃSKA.2017Bo na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAlbowiem z słów twoich będziesz usprawiedliwiony: i z słów twoich będziesz potępiony.
7.SZCZEPAŃSKIAlbowiem według słów twoich będziesz usprawiedliwiony, i według słów twoich będziesz potępiony.
8.GRZYM1936albowiem z własnych twych słów sprawiedliwości dostąpisz i ze słów twoich potępienie na siebie ściągniesz.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem ze słów twoich będziesz usprawiedliwiony i ze słów twoich będziesz potępiony.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem ze słów twoich będziesz usprawiedliwiony i ze słów twoich będziesz potępiony.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.
12.BRYTYJKAAlbowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.
13.POZNAŃSKABo na podstawie tych słów będziesz uznany za sprawiedliwego i na podstawie twoich słów zostaniesz uznany za winnego.
14.WARSZ.PRASKABo właśnie według słów twoich będziesz usprawiedliwiony i według słów twoich będziesz potępiony.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bowiem z powodu twoich słów zostaniesz uznany za sprawiedliwego, i z twoich słów zostaniesz skazany.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie własnych słów zostaniesz potępiony.
17.TOR.NOWE.PRZ.Gdyż ze swoich słów zostaniesz uznany za sprawiedliwego, i ze swoich słów zostaniesz potępiony.