« Mat 12:41 Ewangelia Mateusza 12:42 Mat 12:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Królowa (z) południa wstanie wsądzie zrodem tym i osądzi ji, iż przyszła skońca ziemie słuchać mądrości Solomonowej, a oto więcej niż Solomon tu.
2.WUJEK.1923Królowa z południa powstanie na sądzie z tym narodem i potępi go, iż przyjechała z krajów ziemie słuchać mądrości Salomonowéj: a oto tu więcéj niż Salomon.
3.RAKOW.NTKrólowa z Południa wzbudzona będzie na sądzie z narodem tym, i osądzi go; iż przyszła z krajów ziemie, słuchać mądrości Salomonowej; a oto więcej tu niż Salomon.
4.GDAŃSKA.1881Królowa z południa stanie na sądzie z tym rodzajem, i potępi go; iż przyszła od krajów ziemi, aby słuchała mądrości Salomonowej; a oto tu więcej niżeli Salomon.
5.GDAŃSKA.2017Królowa z Południa stanie na sądzie z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tu ktoś więcej niż Salomon.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA oto tu więcej niźli Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie z tym narodem i potępi go: iż przyjechała z krajów ziemi słuchać mądrości Salomonowej. A oto tu więcej niż Salomon.
7.SZCZEPAŃSKIKrólowa z południa powstanie na sądzie razem z plemieniem tem, i potępi je, bo z krańców ziemi przybyła, by przysłuchać się mądrości Salomona; a oto tu ktoś większy, niż Salomon.
8.GRZYM1936I królowa z Południa powstanie na sąd z ludem tym i potępi go, bo ona z końca świata przyjechała słuchać mądrości Salomona, a tu ktoś więcej, niż Salomon.
9.DĄBR.WUL.1973Królowa z południa powstanie z plemieniem tym na sądzie i potępi je. Przybyła bowiem z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona; a oto tu więcej niż Salomon.
10.DĄBR.GR.1961Królowa z południa powstanie z plemieniem tym na sądzie i potępi je. Przybyła bowiem z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona; a oto tu ktoś większy niż Salomon.
11.TYSIĄCL.WYD5Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
12.BRYTYJKAKrólowa z Południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je; bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon.
13.POZNAŃSKAKrólowa z Południa stanie na sądzie razem z tym pokoleniem i potępi ich, bo przyszła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon.
14.WARSZ.PRASKAKrólowa z Południa powstanie na sąd z tym pokoleniem i również je potępi. Bo oto ona przyszła z krańców ziemi, ażeby przysłuchiwać się mądrości Salomona, a tu jest przecież ktoś o wiele większy od Salomona!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Królowa południa podniesie się na sądzie z tym pokoleniem i je skaże; bo przyszła z kresów ziemi by słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKrólowa z Południa powstanie na sąd wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Salomona.
17.TOR.NOWE.PRZ.Królowa Południa zostanie wzbudzona na sądzie z tym pokoleniem i potępi je, bo przyszła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj ktoś więcej niż Salomon.