« Mat 12:49 Ewangelia Mateusza 12:50 Mat 13:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ktokolwiek by czynił wolą Ojca mego niebieskiego, ten mi bratem i siostrą i matką jest.
2.WUJEK.1923Albowiem ktobykolwiek uczynił wolą Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten bratem moim i siostrą i matką jest.
3.RAKOW.NTAbowiem ktobykolwiek uczynił wolą Ojca mojego który jest na Niebiesiech, ten bratem moim, i siostrą, i matką jest.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ktobykolwiek czynił wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech, ten jest bratem moim, i siostrą i matką.
5.GDAŃSKA.2017Kto bowiem wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAlbowiem ktobykolwiek uczynił wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech: ten jest bratem moim, i siostrą i matką.
7.SZCZEPAŃSKIktoby bowiem spełniał wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten to i bratem i siostrą i matką Mi jest.
8.GRZYM1936Albowiem kto czyni wolą Ojca mego w niebiesiech, ten mi jest bratem i siostrą i matką.
9.DĄBR.WUL.1973Ktokolwiek by bowiem czynił wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten moim bratem i siostrą, i matką jest.
10.DĄBR.GR.1961Ktobykolwiek bowiem czynił wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten bratem moim i siostrą i matką.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką.
12.BRYTYJKAAlbowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.
13.POZNAŃSKAbo kto wypełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.
14.WARSZ.PRASKAKtokolwiek bowiem spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo ktokolwiek będzie czynił wolę mojego Ojca, który jest w niebiosach, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy, kto wypełnia wolę mojego Ojca w niebie, jest moim bratem, siostrą i matką.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ktokolwiek bowiem czyniłby wolę mojego Ojca, który jest w niebiosach, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.