« Mat 12:5 Ewangelia Mateusza 12:6 Mat 12:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówię lepak wam, iż nad kościoł więtszy jest tu.
2.WUJEK.1923Lecz mówię wam, iż tu większy jest niż kościół.
3.RAKOW.NTA mówię wam, iż nad Kościół więtszy tu jest.
4.GDAŃSKA.1881Ale mówię wam, iż tu większy jest niż kościół.
5.GDAŃSKA.2017Ale mówię wam, że tu jest ktoś większy niż świątynia.
6.SOŁOWEYCZYK.MATLecz mówię wam, iż oto tu większy jest niż kościół.
7.SZCZEPAŃSKIA Ja wam powiadam: Tu jest ktoś większy, niż świątynia.
8.GRZYM1936Otóż powiadam wam: tu jest coś więcej niż kościół.
9.DĄBR.WUL.1973A powiadam wam, że jest tu ktoś większy niż świątynia.
10.DĄBR.GR.1961A powiadam wam, że jest tu ktoś większy niż świątynia.
11.TYSIĄCL.WYD5Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.
12.BRYTYJKAAle mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia.
13.POZNAŃSKAA Ja wam powiadam: Tu jest coś więcej niż świątynia!
14.WARSZ.PRASKAOtóż oświadczam wam, że jest tu ktoś większy od świątyni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale mówię wam, że tutaj jest większe niż Świątynia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMówię wam, w tym przypadku chodzi o coś więcej niż o świątynię.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ale mówię wam, że tu jest ktoś większy niż świątynia.