« 4Moj 5:20 4 Księga Mojżeszowa 5:21 4Moj 5:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tym przeklęctwom podlężesz: niechaj cię da Pan na przeklęctwo, i przykład wszystkich w ludzie swoim: niech uczyni, że wygnije łono twoje, a brzuch twój opuchnąwszy niech się rozpuknie.
2.GDAŃSKA.1881Tedy poprzysięże kapłan niewiastę onę przysięgą przeklęstwa, i rzecze do niej: Niechaj cię poda Pan na złorzeczenie, i na przeklinanie między ludem twoim, przepuściwszy, aby łono twoje wypadło, i żywot twój opuchł:
3.GDAŃSKA.2017Wtedy kapłan zaprzysięgnie tę kobietę przysięgą przekleństwa i powie do niej: Niech PAN uczyni cię przekleństwem i klątwą wśród twego ludu, gdy PAN sprawi, że twoje biodro zwiotczeje i twoje łono spuchnie.
4.CYLKOWZaklnie zaś kapłan niewiastę klątwą przekleństwa, przemawiając do niewiasty jako kapłan: - "niechaj cię poda Wiekuisty na przekleństwo i klątwę między ludem twoim, czyniąc łono twoje zapadłém, a żywot twój opuchłym;
5.KRUSZYŃSKIkapłan zaprzysięże tę niewiastę przysięgą zaklinającą i rzecze kapłan do tej niewiasty: Niech Bóg spuści na cię przekleństwo i zaklęcie wpośród twego ludu, niech dopuści Pan, aby opadły twoje biodra, a żywot twój niech opuchnie,
6.MIESESkapłan zaprzysięgnie tę kobietę przysięgą z klątwą, kapłan rzeknie [mianowicie] do kobiety tej: „Niech uczyni Wiekuisty ciebie klątwą i przysięgą pośród ludu twego [przez to], iż Wiekuisty sprawi, że biodro twe odpadnie, a żywot twój nabrzmieje,
7.TYSIĄCL.WYD5wówczas przeklnie kapłan kobietę przysięgą klątwy i powie do niej: Niechże cię Pan uczyni poprzysiężonym przekleństwem pośród ludu twego, niech zwiotczeją twoje biodra, a łono niech spuchnie.
8.BRYTYJKATo kapłan zaprzysięgnie tę kobietę przysięgą przekleństwa i powie kapłan do tej kobiety: Niech cię Pan uczyni złorzeczeniem i przekleństwem pośród ludu twego. Niech Pan sprawi, że zwiotczeją twoje biodra i spuchnie twoje łono.
9.POZNAŃSKA(kapłan wypowie nad kobietą uroczystą formułę przekleństwa, mówiąc do niej:) niech Jahwe ześle na ciebie przekleństwo, znacząc klątwą wśród twego narodu; niech sprawi, że biodra twe zwiędną, a łono twoje opuchnie.
10.WARSZ.PRASKA[tu kapłan zaprzysięgnie kobietę przysięgą przekleństwa i powie jej:] niech Jahwe ześle na ciebie przekleństwo pośród twego ludu i niech sprawi, aby zwiotczały twoje biodra, a puchlina zstąpiła na twoje łono.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy kapłan zaklnie niewiastę klątwą przekleństwa, przemawiając do tej niewiasty jako kapłan Niech cię WIEKUISTY poda na przekleństwo i klątwę pomiędzy twoim ludem, czyniąc twoje łono zapadłym, a twoje wnętrzności opuchłe.
12.EIB.BIBLIA.2016to - i tu kapłan zaprzysięgnie kobietę taką przysięgą przekleństwa - niech PAN cię uczyni przekleństwem, klątwą wśród twego ludu, przez to, że da ci zwiotczałe biodra i obrzmiały brzuch.