« Iza 61:11 Księga Izajasza 62:1 Iza 62:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dla Syonu nie zamilczę, a dla Jeruzalem nie uspokoję się, aż wynidzie jako jasność sprawiedliwy jego, a zbawiciel jego jako kaganiec zapali się.
2.GDAŃSKA.1881Dla Syonu milczeć nie będę, a dla Jeruzalemu nie uspokoję się, dokąd sprawiedliwość jego nie wynijdzie jako jasność, a zbawienie jego jako pochodnia gorzeć nie będzie.
3.GDAŃSKA.2017Ze względu na Syjon nie będę milczeć, ze względu na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jego sprawiedliwość nie wzejdzie jak blask i jego zbawienie nie zapłonie jak pochodnia.
4.CYLKOWDla Cyonu nie zamilknę, dla Jerozolimy nie spocznę, aż wzejdzie jako zorza szczęście jej, a ocalenie jej jako pochodnia gorejąca.
5.TYSIĄCL.WYD5Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia.
6.BRYTYJKAZe względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia.
7.POZNAŃSKAPrzez wzgląd na Syjon nie mogę zamilknąć, przez wzgląd na Jeruzalem - nie spocznę, aż jego sprawiedliwość wzejdzie niby zorza, a jego zbawienie błyśnie jak pochodnia!
8.WARSZ.PRASKAO Syjonie nigdy mówić nie przestanę i nigdy nie spocznę w Jerozolimy sprawie. Aż zajaśnieje jej sprawiedliwość jak jutrzenka, a jej zbawienie płonąć będzie jak pochodnia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie zamilknę dla Cyonu, nie spocznę dla Jeruszalaim, aż jej sprawiedliwość wzejdzie jak zorza, a jej zbawienie jak gorejąca pochodnia.
10.EIB.BIBLIA.2016Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jak blask nie wzejdzie jej sprawiedliwość i jak pochodnia nie zapłonie jej zbawienie.