« Iza 62:1 Księga Izajasza 62:2 Iza 62:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ujrzą narodowie sprawiedliwego twego, i wszyscy królowie zacnego twego: i nazowią cię imieniem nowem, które usta Pańskie mianować będą.
2.GDAŃSKA.1881I oglądają narody sprawiedliwość twoję, i wszyscy królowie sławę twoję i nazwą cię imieniem nowem, które usta Pańskie mianować będą.
3.GDAŃSKA.2017I ujrzą narody twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie – twoją chwałę. I nazwą cię nowym imieniem, które usta PANA ustalą.
4.CYLKOWI obaczą ludy szczęście twoje, a wszyscy królowie sławę twoję, i nazwą cię imieniem nowém, które usta Wiekuistego wyznaczą.
5.TYSIĄCL.WYD5Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana określą.
6.BRYTYJKAWtedy ujrzą narody twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie twoją chwałę, i nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą.
7.POZNAŃSKAI ujrzą narody twoją sprawiedliwość, a wszyscy królowie - twą chwałę. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Jahwe ustalą.
8.WARSZ.PRASKAI wtedy wszystkie narody ujrzą sprawiedliwość, a wszyscy królowie twoja pochwałę. I będą cię nazywać twym nowym imieniem, które wypowiedzą usta samego Pana.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ludy zobaczą twoją sprawiedliwość, a wszyscy królowie twoją sławę; i nazwą cię nowym imieniem, które wyznaczą usta WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016Narody ujrzą twoją sprawiedliwość, a wszyscy królowie twą chwałę i nazwą cię nowym imieniem - takim, które PAN ustali.