« Iza 62:3 Księga Izajasza 62:4 Iza 62:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie będą cię więcej zwać opuszczoną, i ziemia twoja nie będzie więcej zwana spustoszona: ale cię będą zwać, wola moja w niej, a ziemia twoja osadzoną; bo się Panu upodobało w tobie, a w ziemi twojej mieszkać będą.
2.GDAŃSKA.1881Nie będą cię więcej zwać opuszczoną, i ziemia twoja nie będzie więcej zwana spustoszoną; ale ty nazywana będziesz rozkoszą moją, a ziemia twoja mężatką; bo Pan będzie miał rozkosz w tobie, a ziemia twoja będzie zamężna.
3.GDAŃSKA.2017Nie będą cię więcej zwać Opuszczoną ani twoja ziemia nie będzie więcej nazwana Spustoszoną. Ale ty będziesz nazywana Chefsiba, a twoja ziemia Beula, bo PAN ma w tobie upodobanie i twoja ziemia będzie poślubiona.
4.CYLKOWNie będą cię nadal nazywać opuszczoną, a ziemi twojej nie będą nadal nazywać spustoszoną; ale nazywać cię będą upodobaną Moją, a ziemię twą zaślubioną, bo upodobał Sobie Wiekuisty ciebie, a ziemia twoja zaślubioną będzie.
5.TYSIĄCL.WYD5Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", o krainie twej już nie powiedzą "Spustoszona". Raczej cię nazwą "Moje w niej upodobanie", a krainę twoją - "Poślubiona". Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża.
6.BRYTYJKAJuż nie będą mówić o tobie: „opuszczona”, a o twojej ziemi nie będą mówić: „pustkowie”, lecz będą cię nazywali: „Moja Rozkosz” a twoją ziemię: „Poślubiona”, gdyż Pan ma w tobie upodobanie, a twoja ziemia zostanie poślubiona.
7.POZNAŃSKANie będą cię już dłużej zwać "Opuszczoną", ani krainy twej "Opustoszałą", lecz będziesz nazywać się "Moim upodobaniem", a kraina twoja "Zaślubioną". Bo Jahwe ma w tobie upodobanie, a kraina twoja będzie zaślubiona.
8.WARSZ.PRASKANie będą cię już nazywać Porzuconą, a o twojej ziemi nie powiedzą, że jest opuszczona. Ciebie nazywać będą teraz Moje umiłowanie, a całą twoją ziemię Oblubienicą. Pan bowiem znalazł w tobie upodobanie i poślubiona zostanie cała twoja kraina.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie będą cię nadal nazywać Opuszczoną, a twojej ziemi nie będą nadal nazywać Spustoszoną; ale będą cię nazywać Moją Upodobaną, a twoją ziemię – Zaślubioną; bo WIEKUISTY cię upodobał, a twoja ziemia będzie zaślubioną.
10.EIB.BIBLIA.2016Nie będą już o tobie mówić: Opuszczona, a o twojej ziemi: Pustkowie. Nazwą cię raczej: W-niej-moja-rozkosz, a twoją ziemię: Poślubiona. Gdyż PAN się w tobie rozkochał i poślubi twą ziemię jak żonę.