« Iza 62:6 Księga Izajasza 62:7 Iza 62:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A nie dawajcie mu milczenia aż umocni i aż postawi Jeruzalem chwałą na ziemi.
2.GDAŃSKA.1881A nie dawajcie mu odpocznienia, dokąd nie utwierdzi, i dokąd nie sposobi, aby Jeruzalem było sławne na ziemi.
3.GDAŃSKA.2017I nie dajcie mu odpoczynku, dopóki nie utwierdzi i dopóki nie uczyni Jerozolimy chwałą na ziemi.
4.CYLKOWI nie dajcie wypoczynku Jemu, dopóki znowu nie utwierdzi i nie ustanowi Jeruszalaim chwałą na ziemi.
5.TYSIĄCL.WYD5i Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwały na ziemi.
6.BRYTYJKAI nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi!
7.POZNAŃSKAI Jemu [także] nie dajcie spokoju, aż umocni Jeruzalem, aż uczyni z niego [miejsce] chwały na ziemi.
8.WARSZ.PRASKAA wy Jemu też nie dawajcie spokoju, dopóki Jeruzalem nie odbuduje i nie uczyni powodem do chluby w samym środku ziemi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nie dajcie Mu wypoczynku, dopóki znowu nie utwierdzi i nie ustanowi Jeruszalaim chwałą na ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016I nie dajcie Jemu wytchnienia, dopóki nie umocni i nie uczyni Jerozolimy pieśnią chwały dla ziemi!