« Iza 62:7 Księga Izajasza 62:8 Iza 62:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przysiągł Pan na prawicę swoje! i na ramię mocy swej: Jeźli dam pszenicę twoje więcej na pokarm nieprzyjaciołom twoim, jeźli będą pić synowie obcy wino twoje, na któreś pracowało.
2.GDAŃSKA.1881Przysiągł Pan przez prawicę swoję i przez ramię mocy swojej, mówiąc: Nie podam więcej pszenicy twojej na pokarm nieprzyjaciołom twoim, i nie będą pić cudzoziemcy wina twego, około któregoś pracował.
3.GDAŃSKA.2017PAN przysiągł na swoją prawicę i na ramię swojej mocy: Nie wydam już twojej pszenicy na pokarm twoim wrogom, a synowie cudzoziemców nie będą pić twego wina, przy którym się trudziłaś.
4.CYLKOWZaprzysiągł Wiekuisty na prawicę Swoję i na ramię potęgi Swej: Nie podam więcej zboża twego na karm wrogom twoim, ani mają pić cudzoziemcy moszczu twojego, około którego się trudziłeś.
5.TYSIĄCL.WYD5Przysiągł Pan na prawicę swoją i na swe ramię potężne: Nigdy już nie dam twojego zboża nieprzyjaciołom twoim na pokarm. Cudzoziemcy nie będą pili twego wina, przy którym się natrudziłeś.
6.BRYTYJKAPan przysiągł na swoją prawicę i na swoje mocne ramię; już nigdy nie dam twojego zboża na pokarm twoim nieprzyjaciołom, a cudzoziemcy nie będą pili twojego wina, przy którym mozolnie pracowałeś,
7.POZNAŃSKAPoprzysiągł Jahwe na swoją prawicę i na swe ramię potężne: - Nie wydam już zboża twojego na pastwę twych nieprzyjaciół. Nie będą już obcy spijać wina twego, przy którym tyś się mozolił.
8.WARSZ.PRASKAA Pan poprzysiągł na swoją prawicę i na swoje potężne ramię: Nigdy już nie oddam twojego zboża na pożywienie dla wrogów. Cudzoziemcy nie będą już pić twego wina, tego wina, nad którym sam tak się trudziłeś.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY zaprzysiągł na Swą prawicę oraz na ramię Swej potęgi: Nie dam więcej twojego zboża na karmę twoim wrogom, ani nie będą cudzoziemcy pili twojego moszczu, wokół którego się trudziłaś.
10.EIB.BIBLIA.2016PAN przysiągł swoją prawicą i swoim mocnym ramieniem: Już nigdy nie dam twego zboża na stół nieprzyjaciołom, a wina, nad którym się trudziłaś, nie będą już pić cudzoziemcy.