« Iza 62:8 Księga Izajasza 62:9 Iza 62:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo którzy je zbierają, jeść je będą i chwalić Pana; i którzy je znoszą, pić będą w sieniach świętych moich.
2.GDAŃSKA.1881Ale ci, którzy je zgromadzą, pożywać go, i chwalić Pana będą; a którzy je zbierają, będą je pić w sieniach świątnicy mojej.
3.GDAŃSKA.2017Ale ci, którzy je zgromadzą, będą je spożywać i chwalić PANA; a ci, którzy je zbierają, będą je pić w dziedzińcach mojej świątyni.
4.CYLKOWAle gromadzący je pożywać je mają i chwalić imię Wiekuistego, a zbierający go pić go będą w przedsieniach świątyni Mojej.
5.TYSIĄCL.WYD5Raczej [twoi] żeńcy będą spożywać zboże i będą chwalili Pana; ci zaś, co wino zbierają, pić je będą na dziedzińcach mojej świątyni.
6.BRYTYJKAlecz ci, którzy zbierają zboże, sami je będą spożywać i wysławiać Pana, a ci, którzy zbierają wino, sami będą je pić w przedsionkach mojej świątyni.
7.POZNAŃSKALecz ci, co przy żniwach pracowali, korzystać z nich będą, chwałę Jahwe składając, zbierający grona pić będą [swe wino] w przedsionkach mojej Świątyni.
8.WARSZ.PRASKAZboże spożywać będą ci, co je zbierali, i jednogłośnie chwalić będą Pana. Pracujący przy winobraniu własne wino pić będą, zasiadając na progu mojego przybytku.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ci, co je gromadzą, mają je spożywać oraz chwalić Imię WIEKUISTEGO; a ci, co go zbierają, będą go pić w przedsionkach Mojej Świątyni.
10.EIB.BIBLIA.2016Przeciwnie! Spożyją je żniwiarze - i uwielbią PANA, skosztują go winiarze w przedsionkach mej świątyni.