« Mat 1:10 Ewangelia Mateusza 1:11 Mat 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:12a) Joszyiahu lepak spłodził Jakima, a Jakim spłodził Jechaniaha i bracią jego, czasu zaprowadzenia (do) Bawela.
2.WUJEK.1923A Jozyasz zrodził Jechoniasza i bracią jego, w przeprowadzeniu Babilońskiem.
3.RAKOW.NTA Jozyasz zrodził Jechoniasza i bracią jego, w zaprowadzeniu Babilońskim.
4.GDAŃSKA.1881A Jozyjasz spłodził Jechonijasza i braci jego podczas zaprowadzenia do Babilonu.
5.GDAŃSKA.2017A Jozjasz spłodził Jechoniasza i jego braci w czasie uprowadzenia do Babilonu.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA Jozyasz zrodził Jechoniasza i bracią jego, w przeprowadzeniu Babilońskiem.
7.SZCZEPAŃSKIa Jozyasz zrodził Jechoniasza i braci jego, przed uprowadzeniem do Babilonu.
8.GRZYM1936Ozjasz zrodził Jechonjasza i jego braci w niewoli babilońskiej.
9.DĄBR.WUL.1973Jozjasz zaś zrodził Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu.
10.DĄBR.GR.1961A Jozjasz zrodził Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu.
11.TYSIĄCL.WYD5Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
12.BRYTYJKAA Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu.
13.POZNAŃSKAJozjasz miał syna Jechoniasza i jego braci przed wysiedleniem do Babilonu.
14.WARSZ.PRASKAJozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci – były to czasy zesłania do Babilonu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a Jozjasz spłodził Jechoniasza i jego braci podczas przesiedlenia do Babilonu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci. Było to w czasie przesiedlenia do Babilonu.
17.TOR.NOWE.PRZ.A Josjasz spłodził Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia do Babilonu.