« Mat 1:14 Ewangelia Mateusza 1:15 Mat 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Elihud lepak spłodził Elehazara, zaś Elehazar spłodził Mattana, a Mattan spłodził Jahakowa.
2.WUJEK.1923A Eliud zrodził Eleazara. A Eleazar zrodził Matthana. A Matthan zrodził Jakóba.
3.RAKOW.NTA Eliud zrodził Eleazara; a Eleazar zrodził Matthana; a Matthan zrodził Jakóba.
4.GDAŃSKA.1881A Elijud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakóba.
5.GDAŃSKA.2017A Eliud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakuba.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA Eliud zrodził Eleazara. A Eleazar zrodził Matana. A Matan zrodził Jakóba.
7.SZCZEPAŃSKIa Elijud zrodził Eleazara, a Eleazar zrodził Mattana, a Mattan zrodził Jakóba,
8.GRZYM1936Eliud zrodził Eleazara, Eleazar - Matana, Matan - Jakóba.
9.DĄBR.WUL.1973A Eliud zrodził Eleazara. A Eleazar zrodził Matana. A Matan zrodził Jakuba.
10.DĄBR.GR.1961A Eliud zrodził Eleazara. A Eleazar zrodził Mattana. A Mattan zrodził Jakuba.
11.TYSIĄCL.WYD5Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba;
12.BRYTYJKAA Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba.
13.POZNAŃSKAEliud miał syna Eleazara, Eleazar miał syna Matana, Matan miał syna Jakuba,
14.WARSZ.PRASKAEliud był ojcem Eleazara Eleazar był ojcem Mattana, Mattan był ojcem Jakuba.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a Elijud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Mattana, a Mattan spłodził Jakóba,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITEliud był ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba.
17.TOR.NOWE.PRZ.A Eliud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakuba.