« Eze 20:1 Księga Ezechiela 20:2 Eze 20:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stała się mowa Pańska do mnie, rzekąc:
2.GDAŃSKA.1881Tedy się stało słowo Pańskie do mnie, mówąc:
3.GDAŃSKA.2017Wtedy doszło do mnie słowo PANA mówiące:
4.CYLKOWI doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc:
5.TYSIĄCL.WYD5Wówczas Pan skierował do mnie te słowa:
6.BRYTYJKAWtedy doszło mnie słowo Pana tej treści:
7.POZNAŃSKAJahwe przemówił do mnie w te słowa:
8.WARSZ.PRASKAPan tak przemówił do mnie:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I doszło mnie słowo WIEKUISTEGO, głosząc:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas PAN skierował do mnie Słowo tej treści: