« Eze 20:23 Księga Ezechiela 20:24 Eze 20:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dlatego że sądów moich nie czynili, a przykazania moje wzgardzili i soboty moje zgwałcili, a za bałwany ojców swych były oczy ich.
2.GDAŃSKA.1881Przeto, że sądów moich nie czynili, i ustawy moje odrzucili, i sabaty moje pogwałcili, a za plugawemi bałwanami ojców swoich oczy swe obrócili.
3.GDAŃSKA.2017Ponieważ nie wykonywali moich sądów, wzgardzili moimi ustawami, zbezcześcili moje szabaty, a ich oczy zwracały się ku bożkom ich ojców.
4.CYLKOWPonieważ praw Moich nie wykonywali, a ustawami Mojemi wzgardzili, a soboty Moje znieważyli, a za bałwanami ojców swoich kierowały się oczy ich.
5.TYSIĄCL.WYD5bo nakazów moich nie uznali, prawa moje odrzucali i bezcześcili moje szabaty, a oczy ich zwracały się ku bożkom ich przodków.
6.BRYTYJKAZa to, że nie wykonywali moich praw i wzgardzili moimi przykazaniami, i zbezcześcili moje sabaty, a ich oczy zwrócone były ku bałwanom ich ojców.
7.POZNAŃSKAponieważ praw moich nie wypełniali, moimi przykazaniami wzgardzili, szabaty moje znieważali i za bożkami ojców wodzili swymi oczami.
8.WARSZ.PRASKAponieważ nie zachowywali moich przykazań, odrzucili moje Prawo, nie przestrzegali mojego dnia szabatowego i ciągle spoglądali w stronę bożków, których czcili ich ojcowie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bo nie wykonywali Moich sądów, wzgardzili Moimi ustawami, Moje szabaty znieważali, a ich oczy kierowały się za bałwanami swoich ojców –
10.EIB.BIBLIA.2016.LITza to, że nie przestrzegali moich praw, wzgardzili moimi ustawami i bezcześcili moje szabaty, rozglądając się za bóstwami ich ojców.