« Eze 20:47 Księga Ezechiela 20:48 Eze 20:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ujrzy wszelkie ciało, że Ja Pan zapaliłem je, a nie będzie ugaszon.
2.GDAŃSKA.1881I ujrzy wszelkie ciało, żem go Ja Pan zapalił; nie będzie ugaszony.
3.GDAŃSKA.2017I wszelkie ciało ujrzy, że ja, PAN, go rozpaliłem; nie będzie ugaszony.
4.CYLKOW(21:4) I ujrzy wszelkie ciało, żem Ja Wiekuisty go rozżarzył; albowiem nie wygaśnie.
5.TYSIĄCL.WYD5I każdy żyjący zobaczy, że to Ja, Pan, go zapaliłem, a nie zostanie ugaszony.
6.BRYTYJKA(21:4) I ujrzy wszelkie ciało, że Ja, Pan, go wznieciłem; nie zgaśnie on.
7.POZNAŃSKA(20:4) Niech każdy śmiertelny widzi, że Ja, Jahwe, go podpaliłem, nie zgaśnie.
8.WARSZ.PRASKAWtedy przekona się wszystko, co żyje że to Ja, Pan, wznieciłem ten ogień, który nie będzie ugaszony.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:4) Wszelkie ciało ujrzy, że Ja, WIEKUISTY, go rozżarzyłem; bo nie wygaśnie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(21:4) Wszystko, co żyje, przekona się, że to Ja, PAN, go wznieciłem. Ogień ten nie zagaśnie!