« Mic 4:5 Księga Micheasza 4:6 Mic 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Onego dnia, mówi Pan, zbiorę chramiącą i tę, którąm był wyrzucił, zbiorę, i którąm był utrapił.
2.GDAŃSKA.1881Dnia onego, mówi Pan, zgromadzę chromą i wygnaną zbiorę, i onę, którejm był źle uczynił:
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu, mówi PAN, zgromadzę chromą, zbiorę wygnaną oraz tę, którą trapiłem;
4.CYLKOWDnia onego, rzecze Wiekuisty, zbiorę chromych, a rozproszonych zgromadzę, i tych, którym był krzywdę wyrządził.
5.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu - wyrocznia Pana - zbiorę chromych, zgromadzę rozproszonych i tych, których pognębiłem.
6.BRYTYJKAW owym dniu, mówi Pan, zbiorę chromych, zgromadzę to, co rozproszone, i tych, których utrapiłem.
7.POZNAŃSKAW owym czasie - mówi Jahwe - zbiorę w jedno, co kuleje, zgromadzę rozproszonych i tych, których doświadczyłem.
8.WARSZ.PRASKAW dniu owym – mówi Pan – zgromadzę wszystkich kulejących, zbiorę na jednym miejscu rozproszonych i tych wszystkich, których doświadczyłem kiedyś.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owego dnia – mówi WIEKUISTY, zbiorę chromą, zgromadzę rozproszoną oraz tą, której wyrządziłem krzywdę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu - oświadcza PAN - zbiorę chromych, zgromadzę wygnanych, tę, którą pognębiłem.