« Psal 131:1 Księga Psalmów 131:2 Psal 131:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(130:3) Acz nieśmiernie jeśm rozumiał, ale pow❬y❭szał jeśm duszę moję, (130:4) jako jest otkarmieno nad macierzą swoją, takież otpłata ❬w❭ duszy mojej.
2.PS.PUŁAWSKI(130:3) Acz nieśmiernie jeśm rozumiał, ale powyszał jeśm duszę moję, (130:4) jako oddojony nad macierzą swoją, ta❬ko❭ odpłata w duszy mojej.
3.WUJEK.1923Jeźlim nie pokornie rozumiał, alem wywyższał duszę moję: jako dzieciątko ostawione u matki swojéj, tak odpłata na duszy mojéj.
4.GDAŃSKA.1881Izalim nie położył i nie uspokoił duszy mojej, jako dziecię odstawione od matki swej? odstawionemu dziecięciu była podobna we mnie dusza moja.
5.GDAŃSKA.2017Doprawdy uciszyłem i uspokoiłem swoją duszę jak dziecko odstawione od piersi swej matki; moja dusza jest jak dziecko odstawione.
6.PS.BYCZ.1854Czy nie dałem-uspokoić-się, i-uciszyć, żądzy-mojéj? jak-odłączoné-od-piersi, przy matce-swéj, dziecię, tak-odłączyła się, wemnie, żądza-moja.
7.GÖTZE.1937Zaprawdę uspakajałem i uśmierzałem duszę moją. Podobna dziecięciu odstawionemu u swej matki, podobna odstawionemu dziecięciu jest dusza moja we mnie.
8.CYLKOWCzyliż nie koiłem i nie uciszałem duszy mojéj jak niemowlę przy matce swojéj, jak niemowlę we mnie dusza moja.
9.KRUSZYŃSKIIzali dusza moja nie była cicha i spokojna, jako dziecię odstawione od matki swej? Czy dusza moja nie była jako dziecię odstawione?
10.ASZKENAZYJenom zrównał i przyrównał duszę moją, niby do dziecka odstawionego na piersiach swej matki, jako dziecko odstawione jest nademną dusza ma.
11.SZERUDAZaiste, uciszyłem i uspokoiłem swą duszę; jak dziecię odstawione na (łonie) swej matki, tak we mnie spokojna dusza moja.
12.TYSIĄCL.WYD1(130:2) Przeciwnie: wprowadziłem ład i pokój do mojej duszy. Jak dziecko na łonie swej matki, jak dziecko — tak we mnie jest moja dusza.
13.TYSIĄCL.WYD5Przeciwnie: zaprowadziłem ład i spokój w mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę - tak we mnie jest moja dusza.
14.BRYTYJKAZaiste, uciszyłem i uspokoiłem mą duszę; Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, Tak we mnie spokojna jest dusza moja.
15.POZNAŃSKANie, jam uciszył i uspokoił mą duszę: jak niemowlę na łonie swej matki, jak niemowlę, tak we mnie dusza moja.
16.WARSZ.PRASKAPozwalam mojej duszy trwać w spokoju i ciszy. Jak małe dziecko u stóp matki, tak we mnie przebywa ma dusza.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż nie koiłem oraz nie uciszałem mojej duszy, podobnie jak niemowlę przy swojej matce; bo jak niemowlę jest we mnie moja dusza.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzeciwnie, uspokoiłem mą duszę Jak niemowlę nakarmione piersią matki, Moja dusza była jak u niemowlęcia.
19.TOR.PRZ.Przeciwnie, uspokoiłem i uciszyłem swoją duszę jak niemowlę odstawione od piersi swojej matki; moja dusza jest jak u niemowlęcia.