« Jan 12:12 Ewangelia Jana 12:13 Jan 12:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:11b) wzięli rózgi palmowe, i wyszli na spotkanie jego. (12:12) I krzyczeli: Hoszyana. Błogosławiony idący w imię pańskie, Król Izraelski.
2.WUJEK.1923Nabrali gałęzi palmowych i wyszli naprzeciwko jemu, a wołali: Hosanna! błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, król Izraelski.
3.RAKOW.NTNabrali gałązek Palmowych, i wyszli na przeciwko jemu, i krzyczeli: Hosanna! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Król Izraelski!
4.GDAŃSKA.1881Nabrali gałązek palmowych i wyszli naprzeciwko niemu i wołali: Hosanna! błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskiem, król Izraelski!
5.GDAŃSKA.2017Nabrało gałązek palmowych, wyszło mu naprzeciw i wołało: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, król Izraela!
6.SZCZEPAŃSKIwzięła gałązki palmowe, i wyszła na Jego spotkanie i wołała: Hosanna! »Błogosławiony, co idzie, w imię Pana!« Król Izraela!
7.MARIAWICIwzięli różdżki palmowe i wyszli naprzeciwko Niego i wołali: Zbaw nas, Błogosławiony, Który jedzie w Imię Pańskie, Król Izraelski.
8.GRZYM1936wzięła gałązki palmowe i wyszła mu na spotkanie, wołając: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, król Izraelski.
9.DĄBR.WUL.1973nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie wołając: Hosanna! Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, król izraelski.
10.DĄBR.GR.1961nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie wołając: Hosanna! Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, król izraelski.
11.TYSIĄCL.WYD5wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołano: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, oraz: Król Izraela!
12.BRYTYJKANabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie, i wołała:Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela!
13.POZNAŃSKAwzięły gałęzie palmowe, wyszły Mu naprzeciw i wołały: - "Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana" i: Król Izraela.
14.WARSZ.PRASKApobrali gałązki palmowe i wybiegli Mu naprzeciw wołając: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, oraz: Oto Król izraelski!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.więc wziął gałązki palm, wyszedł mu na spotkanie i krzyczał: Wybaw, błagam! Wielbiący Boga, który idzie w Imieniu Pana, Król Israela.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie zatem wzięli gałązki palm, wyszli Mu na spotkanie i wołali: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imieniu Pana! oraz: Król Izraela!
17.TOR.PRZ.2023Wziął gałązki palmowe i wyszedł na Jego spotkanie, wołając: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Król Izraela!