« Jan 12:14 Ewangelia Jana 12:15 Jan 12:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:13b) Niebój się córo Syońska, oto Król twój idzie siedzący na oślęciu ośliczem.
2.WUJEK.1923Nie bój się, córko Syońska! oto król twój jedzie, siedząc na źrebięciu oślice.
3.RAKOW.NTNie bój się, córko Syońska! oto, Król twój idzie, siedząc na oślęciu oślice.
4.GDAŃSKA.1881Nie bój się, córko Syońska! oto król twój idzie, siedząc na oślęciu.
5.GDAŃSKA.2017Nie bój się, córko Syjonu. Oto twój król przychodzi, siedząc na oślątku.
6.SZCZEPAŃSKI»Nie bój się, córo Syonu! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy«.
7.MARIAWICINie bój się, córko Syońska, oto Król twój jedzie do ciebie, siedząc na oślątku.
8.GRZYM1936Nie bój się córko Sjońska! oto król twój przybywa do ciebie na źrebięciu oślicy.
9.DĄBR.WUL.1973Nie bój się, córo Syjonu! Oto król twój przybywa siedząc na oślęciu.
10.DĄBR.GR.1961Nie bój się, córo Syjonu! Oto król twój przybywa, siedząc na oślęciu.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie bój się, Córo Syjonu! Oto Król twój przybywa, siedząc na oślęciu.
12.BRYTYJKANie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy.
13.POZNAŃSKANie bój się, córko syjońska! Oto twój król przybywa siedząc na oślęciu.
14.WARSZ.PRASKANie bój się, Córo Syjonu! Oto zbliża się ku tobie twój Król, siedząc na oślęciu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie bój się córko Syjonu, oto idzie twój król, siedzący na źrebięciu oślicy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie bój się, córko Syjonu! Oto przychodzi twój król, siedząc na źrebięciu oślicy.
17.TOR.PRZ.Nie bój się, córko Syjonu! Oto twój Król przychodzi siedzący na źrebięciu oślicy.