« Jan 12:23 Ewangelia Jana 12:24 Jan 12:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:23) Prawdziwie, prawdziwie mówię wam: Jeśli ziarno pszeniczne padszy do ziemie nie umrze, samo tylko trwa; lecz jeśli umrze, mnogi owoc niesie.
2.WUJEK.1923Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeźli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostawa; lecz jeźli obumrze, wielki owoc przynosi.
3.RAKOW.NTAmen amen mówię wam: Jeśliby ziarno pszeniczne padszy do ziemie nie obumarło, ono samo tylko zostawa; lecz jeśliby obumarło, mnogi owoc przynosi.
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeźliby ziarno pszeniczne wpadłszy do ziemi, nie obumarło, ono samo zostaje; lecz jeźliby obumarło, wielki pożytek przynosi.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon.
6.SZCZEPAŃSKIZaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: jeśli ziarno pszeniczne nie padnie w ziemię i nie umrze, pozostaje samo jedno; jeśli jednak umrze, obfity plon przynosi.
7.MARIAWICIZaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne upadłszy na ziemię, nie obumrze, samo tylko zostaje, ale jeśli obumrze, owoc wielki przynosi.
8.GRZYM1936Powiadam wam, że jeśli ziarno zboża upadnie na ziemię, a nie obumrze, zostaje bezpłodne; a jeśli obumrze, wiele owocu przynosi.
9.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne wrzucone w ziemię nie obumrze,
10.DĄBR.GR.1961Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne wrzucone w ziemię nie obumrze,
11.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity.
12.BRYTYJKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.
13.POZNAŃSKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli ziarno pszenicy nie zostanie wrzucone w ziemię i nie umrze, zostanie samo, jeśli zaś umrze, przyniesie obfity plon.
14.WARSZ.PRASKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy, padłszy na ziemię, nie obumrze, pozostanie samo tylko ziarnem, jeżeli zaś obumrze, przyniesie plon obfity.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy wpadnie do ziemi i nie umrze, samo jedynie pozostaje; ale jeżeli umrze niesie liczny owoc.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRęczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon.
17.TOR.PRZ.„Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeśliby ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumarło, pozostaje pojedynczym ziarnem ; lecz jeśliby obumarło, przyniesie obfity owoc.”