« Jan 12:27 Ewangelia Jana 12:28 Jan 12:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ojcze rozsław twoje imię. Przyszedł przeto głos z nieba: i rozsławiłem, i zaś rozsławię.
2.WUJEK.1923Ojcze! uwielbij imię twoje. Przyszedł tedy głos z nieba: I uwielbiłem i jeszcze uwielbię.
3.RAKOW.NTOjcze! uwielbi twoje imię. Przyszedł tedy głos z nieba: I uwielbiłem i zaś uwielbię.
4.GDAŃSKA.1881Ojcze! uwielbij imię twoje. Przyszedł tedy głos z nieba: Uwielbiłem i jeszcze uwielbię.
5.GDAŃSKA.2017Ojcze, uwielbij swoje imię. Wtedy rozległ się głos z nieba: Uwielbiłem i jeszcze uwielbię.
6.SZCZEPAŃSKIOjcze, uwielbij Imię swoje! Rozległ się tedy głos z nieba: »I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię«.
7.MARIAWICIOjcze, wsław Imię Twoje. I wtem przyszedł głos z Nieba mówiący: I wsławiłem i jeszcze wsławię.
8.GRZYM1936Ojcze, wsław imię twoje. A z nieba dał się słyszeć głos: Wsławiłem je i jeszcze je wsławię.
9.DĄBR.WUL.1973Ale wszakże przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię twoje. I stał się głos z nieba: I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię.
10.DĄBR.GR.1961Wszakże przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię twoje. I dał się słyszeć głos z nieba: I uwielbiłem i jeszcze uwielbię.
11.TYSIĄCL.WYD5Ojcze, wsław imię Twoje! Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię.
12.BRYTYJKAOjcze, uwielbij imię swoje! Odezwał się więc głos z nieba: I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię.
13.POZNAŃSKAOjcze, uwielbij imię Twoje! A z nieba odezwał się głos: - Już uwielbiłem i znowu uwielbię.
14.WARSZ.PRASKAOjcze, okaż cześć swojemu Imieniu. W tym momencie rozległ się głos z nieba: Już obdarzyłem je czcią i uczczę je jeszcze bardziej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ojcze, wynieś Twoje Imię. A z niebios dotarł głos: Wyniosłem i jeszcze wyniosę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOjcze, uwielbij swoje imię! Wtedy z nieba rozległ się głos: Uwielbiłem i jeszcze uwielbię!
17.TOR.PRZ.„Ojcze! Otocz chwałą swoje imię.” Na to dobiegł głos z nieba: I otoczyłem chwałą i ponownie otoczę je chwałą.