« Jan 12:28 Ewangelia Jana 12:29 Jan 12:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto tłum stojąc i słysząc mówił: grom był. A drudzy mówili: Anioł mu mówił.
2.WUJEK.1923Rzesza tedy, która stała i słyszała, mówiła, iż zagrzmiało. A drudzy mówili: Anioł mówił do niego.
3.RAKOW.NTOn tedy tłum, który stał i słyszał, mówił iż grzmienie się sstało. Drudzy mówili: Anioł do niego mówił.
4.GDAŃSKA.1881A lud ten, który stał i słyszał, mówił: Zagrzmiało; a drudzy mówili: Anioł do niego mówił.
5.GDAŃSKA.2017A ludzie, którzy stali i słyszeli, mówili: Zagrzmiało. A inni mówili: Anioł do niego przemówił.
6.SZCZEPAŃSKIToteż lud, który stał i słyszał, twierdził, że zagrzmiało; inni {zaś} mówili: Anioł do Niego przemówił.
7.MARIAWICIOna tedy rzesza, która stała i słyszała, mówiła, że zagrzmiało. A drudzy mówili: Anioł do Niego mówił.
8.GRZYM1936Rzesza zaś, która stała i słyszała to, mówiła, że zagrzmiało. Inni mówili: Anioł z nim mówił.
9.DĄBR.WUL.1973A rzesza, która stała i słyszała, mówiła, że zagrzmiało. A inni mówili, że anioł do niego przemówił.
10.DĄBR.GR.1961A rzesza, która stała i słyszała, mówiła, że zagrzmiało. A inni mówili: Anioł do niego przemówił.
11.TYSIĄCL.WYD5Stojący tłum to usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego.
12.BRYTYJKALud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało, inni mówili: Anioł do niego przemówił.
13.POZNAŃSKATłum, który to usłyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni zaś mówili: Anioł przemówił do Niego.
14.WARSZ.PRASKAA gdy zebrany tam tłum usłyszał te słowa, zawołał: Zagrzmiało! A inni mówili: Anioł przemówił do Niego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem stojący tłum, kiedy to usłyszał, mówił: Był grzmot; inni mówili: Anioł do niego przemówił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas tłum, który tam stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni twierdzili: Anioł do Niego przemówił.
17.TOR.PRZ.2023Wtedy tłum, który stał i to słyszał, mówił: To był grzmot; inni mówili: Anioł przemówił do Niego.
18.ODN.B.BRZ.2023Wtedy lud, który stał i to słyszał, mówił: Zagrzmiało; inni mówili: Anioł mówił do niego.