« Jan 12:36 Ewangelia Jana 12:37 Jan 12:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To mówił Jesus, i szedszy skrył się od nich.
2.WUJEK.1923A gdy tak wiele cudów czynił przed nimi, nie uwierzyli weń,
3.RAKOW.NTA gdy tak wiele on znamion uczynił przed nimi, nie uwierzyli weń;
4.GDAŃSKA.1881A choć tak wiele cudów uczynił przed nimi, przecię nie uwierzyli weń,
5.GDAŃSKA.2017A choć tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w niego;
6.SZCZEPAŃSKIA chociaż <On> tak liczne cuda zdziałał w ich obecności, nie wierzono jednak w Niego;
7.MARIAWICIA gdy tak wielkie cuda czynił wobec nich, nie wierzyli w Niego,
8.GRZYM1936Ale choć wielkich przed nim cudów dokonał, nie wierzyli w niego;
9.DĄBR.WUL.1973A chociaż tak wielkie cuda uczynił wobec nich, nie wierzyli w niego,
10.DĄBR.GR.1961A chociaż tak wielkie cuda czynił wobec nich, nie wierzyli w niego,
11.TYSIĄCL.WYD5Chociaż jednak uczynił On wobec nich tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego,
12.BRYTYJKAA chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w niego,
13.POZNAŃSKAA chociaż uczynił na ich oczach tak wiele znaków, nie wierzyli w Niego.
14.WARSZ.PRASKAJednakże choć dokonał na ich oczach tak wielu znaków, nie uwierzyli w Niego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A choć uczynił tak wiele znaków przed nimi, nie uwierzyli względem niego,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI chociaż na ich oczach dokonał tak wielu znaków, nie wierzyli w Niego,
17.TOR.PRZ.A chociaż tak wiele cudownych znaków uczynił przed nimi, nie wierzyli w Niego;